Vem vill du vara? Kan du förklara det för mig?

Jag tänker olika. Å ena sidan vill jag inte hamna helt i händerna på kommersiella intressen när jag använder internet. Jag vill inte bli totalt kartlagd, analyserad in i minsta detalj och inlåst i lösningar och tjänster som alltid har en prislapp. Å andra sidan älskar jag när jag får rätt erbjudanden baserat på vem …