Ljuset i spegeln av terrorn

Är terrordådet i Norge i själva verket ett bevis på att civilisationen och samhället utvecklats till det bättre? Carl Bildt lyfter ett intressant resonemang med hänvisning till Karl Poppers teori om ”The strain of civilzation” från verket Det öppna samhället och dess fiender. I den bok som etablerade begreppet det öppna samhället skrev Karl Popper …