Facebooks serverhall boostar Luleå

Det är helt klart att något så ”torrt” som serverdrift kan påverka en hel region. Sedan det stod klart att Facebook skulle bygga sitt gigantiska datacenter i Luleå har det märkts tydliga effekter hos både kommun och näringsliv i staden. Anders Granberg, vd på The Node Pole, rapporterade före årsskiftet att: Antalet ansökningar till Luleå …

Därför blir Luleå en viktig spelare i framtidens digitala industri

I början av mars besökte jag Luleå för Internetworlds räkning. Jag gjorde ett nedslagi staden utifrån villkoren för innovation och tillväxt kopplat till webbranschen. Bygget av Facebooks första datacenter utanför USA pågår för fullt och i anslutning till anläggningen ligger ett komplett ekosystem av aktörer i form av universitet, inkubator, företagshotell för startups, Luleå näringsliv, …