Carl Reinholdtzon Belfrage och kvinnosynen

Jag vill blogga om något snajdigt internetrelaterat, men det går inte. Jag måste rikta ljuset mot att Metro ens släpper igenom den här restaurangrecensionen av Carl Reinholdtzon Belfrage (uppdatering: Metro har plockat ned sidan, men här finns en pdf-version som jag sparat). Texten någon slags uppvisning i skev kvinnosyn och består nästan uteslutande av häpnande liknelser …