Slutna nätverk i tider av transparens

Ett inställt inlägg är också ett inlägg… ehh. Kom på 23.45 att jag inte bloggat idag, och måste alltså få ut något på en kvart. Here we go. Jag funderar på det här med stängda mail- och diskussionsgrupper. Hur det ofta pratas om transparens och att öppna upp samtidigt som man ska vara ”honest och …