Ljuset i spegeln av terrorn

Är terrordådet i Norge i själva verket ett bevis på att civilisationen och samhället utvecklats till det bättre? Carl Bildt lyfter ett intressant resonemang med hänvisning till Karl Poppers teori om ”The strain of civilzation” från verket Det öppna samhället och dess fiender. I den bok som etablerade begreppet det öppna samhället skrev Karl Popper …

Utøya och Oslo är inte en metahändelse

Jag orkar inte läsa en analys av vilken roll sociala medier spelar för skjutningarna i Norge. Jag orkar inte se ännu en snärtigt formulerad tweet om att man minsann på Twitter fick nyheterna snabbare än i traditionella medier. Jag orkar definitivt inte ta del av opportunistiska inlägg med förutsägbart innehåll som alla går ut på …