Mors dag

Grattis mamma och tack för att du och pappa visade vägen. Lite olika var det. Framförallt det här med att vara föräldraledig. Per var den första i Järfälla att vara föräldraledig och vi fick överklaga oss fram till det. Katarina föddes i november, och från januari året efter fick papporna rätt att ta del av …