Marknaden tvingade Invisible children att ljuga

Rubriken till det här inlägget kan tyckas hårdvinklad, men Trevor Gilberts inlägg på Pando Daily för ett resonemang som är intressant och försöker analysera bakgrunden till två uppmärksammade storys som fått stor spridning i sociala medier. ”Mike Daisey didn’t lie. Invisible Children has the wrong strategy. Apple makes the best products. San Francisco has the …