Bisonblog

Samhälle, internet, media

Tagg: män

Idag läser vi Katrine Kielos

Att vi kan benämna en tid där kvinnor ­utför 66 procent av allt arbete i världen och producerar 50 procent av all mat, men bara tjänar 10 procent av inkomsterna samt dör i miljoner, som SLUTET FÖR MÄNNEN säger allt om hur slut det inte är. Kvinnors frigörelse är inget hot mot männen, det är vår tids stora moraliska, humanitära och för den delen ekono­miska uppgift. Fler kvinnor med makt över sina liv innebär inte slutet för ­männen.”

Aftonbladet ledare: Kvinnors frigörelse är inte slutet för mannen.

Relaterade inlägg:

Fokusera på ledningsgruppen istället för styrelsen

Idag presenterade AllBright sin årliga rapport om kvinnorepresentationen i ledningen för svenska börsbolag. Siffrorna talar sitt tydliga språk samtidigt som AllBright lyfter en intressant aspekt; fokuseringen på styrelsemedlemmarna.

Diskussionen kring jämställdhet i företag och kvinnor på maktpositioner har länge varit fokuserad på styrelser i  börsbolagen. AllBright är övertygade om att ljuset måste skiftas till chefspositioner och  ledningsgrupper, där makten är koncentrerad och den dagliga driften av bolagen finns.

Rapporten visar att:

• 40 procent av bolagen inte har en enda kvinna i sin ledningsgrupp (samma siffra för USA är 11 procent)
• 75 procent av kvinnorna i ledningsgrupperna sitter på stabsfunktioner.
• Kvinnor befordrar kvinnor. Av de 10 bästa bolagen har 5 kvinnliga VD:ar.
• Antalet kvinnor i styrelsen påverkar inte hur många kvinnor som sitter i ledningsgruppen.
• Hälsovårdsbranschen är bäst på att tillvarata kvinnors kompetens.

AllBright rekommenderar också att man ska belöna de bolag som är bra på att skapa en jämställd representation i ledningsgrupper och styrelser, snarare än att genom kvoteringslagar eller andra åtgärder bestraffa de som är dåliga. Det tycker jag spontant låter som en vettig idé. Det är också viktigt med ett ”show me the money”-perspektiv, det vill säga att lyfta fram affärsmässiga argument till vad företagen tjänar på mångfald både när det gäller kön och etnicitet.

Att företag börjar diversifiera chefssammansättningen och ledningsgrupperna är förvisso viktigt ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, men framförallt direkt avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Hela AllBright-rapporten som pdf.

Allbrightrapporten 2012

Relaterade inlägg:

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén