Förtroendet för Janne Josefsson och Lotta Bromé

Janne Josefsson har högst förtroende bland svenska journalister enligt Förtroendebarometern 2013 (pdf) som görs av Medieakademin och TNS SIFO. Janne har högre förtroende hos män än hos kvinnor. Enligt Sören Holmberg, professor i statsvetenskap och grundare av SOM-institutet, så är det antagligen på grund av att Janne är lite sur och muttrande som han har högt förtroende. …