”Semester finns inte i deras världsbild”

När jag var i Afghanistan tyckte jag ofta att det var svårt att försöka förklara den oerhört komplexa situationen i landet, i uppgiften och i tillvaron till de här hemma. I det senaste månadsbrevet från den nuvarande kontingentschefen på FS 21, överste Rickard Johansson, görs ett bra försök. Framförallt visar han på hur befolkningens extrema …