Måste du vara med?

[Uppdaterat inlägg, se längre ned]. Får man kritisera utan att delta? Är det okej att stå utanför men ändå ha åsikter eller påverkan på det som sker på insidan? För en filmrecensent är svaret självklart ja, men bilden är inte lika klar om det handlar om sociala medier. Medieklustret och medlemsorganisationen Media Evolution har gett …