”Ni förstör San Francisco”

De senaste åren har trenden varit tydlig. Allt fler startups i Silicon Valley flyttar sina kontor in till San Francisco, en stad som nu har högre hyror än New York och en exploderande bostadsmarknad. Ett exempel är Twitter som placerade sitt huvudkontor i Tenderloin, en stadsdel känd för sina uteliggare och langare. Med högre hyror …