Så påverkas den fysiska världen av internet

Tidigare i höst gjorde jag ett stort reportage för Internetworlds räkning. Temat var hur den digitala världen påverkar den fysiska och jag intervjuade ett gäng intressanta personer. Bland annat berättade cyborg-antropologen Amber Case om hur den moderna människan håller på att ta tillbaka sin identitet efter åratal i rollen som passiv betraktare, isolerade från det …

Amber Case på The Conference: Vi är alla cyborger

Read this post in English (the Google Translate version). Vi är redan cyborger. Det är inte en avlägsen dystopisk framtidsvision a la Terminator. Där någonstans började Amber Case när hon föreläste under temat människa/maskin på The Conference. Det går inte att tala om cyborg-frågor och inte nämna Steve Mann, den otroligt kreativa, men kommersiellt ointresserade, …