New York Times stämmer Googlezon

Vår bästa tid är nu. Vår värsta tid är nu. 2004 kommer att bli känt som året då allt började. Vad pysslar människorna på Google med egentligen? Researcher skriver om ett framtidsscenario skapat av Robin Sloan och Matt Thompson på Museum of Media History. En framtidsvision där nyhetsflöden automatiseras och maskiner skapar, skriver och publicerar …

Det nya svenska kastsamhället

På JKL Blog bjuder Anders Kempe och Anders Lindberg in till en diskussion om framtidens svenska samhällskontrakt. En slags överenskommelse om hur Sverige ska och bör fungera. Förr handlade det om den svenska industriarbetande mannen som arbetade hårt, sparade minimalt och som med hjälp av höga skatter bidrog till en väl fungerande välfärd i alla …