Chunky journalistik

Vad är en journalist? Går det ens att utse några isolerande egenskaper? Den tredje statsmakten blir allt mer stukad menar många. De kommersiella krafterna styr och journalistyrket handlar mer och mer om att leverera paketerat "content" som går att sälja annonser på. Elin Alvemark har tröttnat: "P1 snackar om makteliten inom media/journalistik.  De kommer fram …

Lördagsfyra

"Vi har det här med ordningsbetygen i skolan. Som jag tycker är ett jävligt bra initiativ. Inte i sak. Men i kontexten skolungdomar idiotförklaras av samhället och deras fostrare är satta att jobba ihjäl sig så kidsen är frustrerade och skiter i att ta nånting speciellt alvarligt. Argumentet "vi måste lösa de bakomliggande orsakerna" är …

Crop branding – att tagga en åker

Via bloggen Ytligheter hittar jag till nedanstående klipp som visar hur Firefox-logotypen återskapas på ett sädesfält. Syftet är bland annat att försöka fastna på de satellitbilder som används av Google Maps. Det här ett fenomen som fler än Firefox anammat. Ett tidigt exempel är butikskedjan Target Store som på sitt tak målat en gigantisk måltavla …

Konsumenterna leker med varumärket

I min rapport från MSN Innovate berättade jag bland annat om hur konsumenter i allt högre utsträckning interagerar, modifierar och leker med varumärken. Det sker både på gott och ont. På sajten RonaldMcHummer.com kan du skapa din egen protest mot Hummer-bilarnas miljöpåverkan i form av en McDonald’s-skylt. Protesten består av kritik mot McDonalds för att …

Peer Science

Erik Stattin uppmärksammar hur den ryske matematikern Grigori Perelman anses ha löst ett stort matematiskt mysterium (Poincaré-hypotesen). Under arbetet har han löpande publicerat sitt arbete offentligt och gjort det möjligt för andra matematiker att vidareutveckla hans teorier. På så sätt har Perelman fått nya infallsvinklar och synpunkter på den pågående forskningen. Ett intressant exempel på …

Ford Focus Flexifuel dominerar Haga i Göteborg

Hans Eric Melin berättar om hur gratis parkering lite otippat blir en av de viktigaste faktorerna vid valet av bilmodell. Det är människorna i stadsdelen Haga som måste välja en miljöbil för att kunna parkera inom området. I Haga kan man nämligen inte köpa parkeringstillstånd för vanliga bilar. En ganska komisk bild från Haga där …

Smell marketing

Vetenskapsnytt påpekar det faktum att luktsinnet är ett väldigt sparsamt använt medium i kommersiella sammanhang än så länge. Forskningen går framåt men luktsinnets minst sagt komplexa egenskaper gör det inte direkt lätt att exploatera. "In video, you just need to record shades of red, green and blue. But humans have 347 olfactory sensors, so we …