Pagrotsky om medieutbildning

Tidigare i höst fick vi som är medlemmar på Bold ge förslag på frågor att ställa till kulturminister Leif Pagrotsky. Jag ställde bland annat frågan om hur Leif ser på vikten av medieundervisning i skolorna. Folket på Bold sammanställde frågorna och presenterade tio av dem för kulturministern som nu har svarat. På frågan om medieundervisning …