Framtiden för BloggSverige och Corporate blogs i marknadsföringsmixen

Vilka fördelar och fallgropar finns det vid företagsbloggande och hur ser nuläget och framtiden ut i BloggSverige? Det försökte man delvis svara på vid ett frukostseminarium om bloggar på kommunikationsbyrån JKL imorse. Billy McCormac och Tove Lifvendahl är ansvariga för JKL blog och höll i seminariet. Erik Stattin (MyMarkup) inledde med att beskriva den svenska bloggsfären och den kommande utvecklingen. Vi går enligt Erik mot en balkanisering av bloggsfären där flera separata sfärer håller på att växa fram oberoende av varandra. Som vanligt är USA lite före och där kan man tydligt se denna utveckling. Även så kallade Power laws börja gälla, dvs att ett begränsat antal bloggar läses av väldigt många människor och blir ”noder” i bloggsfären som många andra bloggar länkar

Reflektioner kring nya mansroller i ZTV

ZTV håller på att förändra unga killars framtoning i media. Jag tror det började med programmet Zick-Zack. Andreas sydde klänningar och bowlarskjortor och hade en engagerad och ödmjuk framtoning i rutan, samtidigt som han körde en traditionellt maskulin stil. Konceptet renodlades tillsammans med Musse i Rallarsving (en programserie som antagligen betyder mer för kampsportsverige än alla andra PR-aktiviteter sammanslaget de senaste tio åren).

Marknadsföring motverkar cynism

Den vid första anblick paradoxala rubriken har Elizabeth Albrycht på ett inlägg som bland annat handlar om passiv och aktiv mediekonsumtion. Hon menar att marknadsföring där människor ges möjlighet att skapa, vara kreativa och samarbeta samt också bli bekräftade och hörda skulle kunna vara ett kraftfullt vapen mot cynism. (Skulle tro att Permission Marketing-bloggaren Mattias Durnik gillar den approachen)

ÄgerDugerSuger i spaningsform

Lunarstorm och Prime M2 har utifrån undersökningen ÄgerDugerSuger gjort en spaning som går att ladda ner som podcast eller läsa i textversion. ”Lyssna på vad unga svenskars attityder till nöje och underhållning har med Niklas ”Skype” Zennström, Ronald Reagan, Louisiana 1921 och assyrisk 50-talsmusik att göra,”

Det nya medielandskapet innehåller proffsbloggar

I inlägget Online Publications & The Collectively Produced på New Media Bejkon reflekterar författaren kring framtidens medielandskap och den konkurrens som den digitalt publicerade journalistiken utgör för etablerade kanaler så som tidningar. "Kommersiella bloggar kommer snart till Sverige och de kommer att ta upp mer och mer fajt med traditionella media. Jag tror att bloggarna …

Think Tank om framtidens communities

Igår eftermiddag var jag på en mycket intressant ”Think tank” kring communities som anordnades av Fiber Optic Valley i samarbete med World Internet Institute, Center For Digital Future vid University of Southern California och II-stiftelsen. Vi var ca 20 personer och deltagare var bland annat Ove Joanson, ordförande för Sveriges Radio, Petra Malmgren, förbundsordförande för Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund), Bo Hedin, VD för Tasteline och grundare av aftonbladet.se, Patrik Lindén, informationsansvarig på II-stiftelsen, Mikael Kedbäck, VD på SeeSaw och Janne Svensson, Survey Manager på WII.

Bloggarna slår underifrån – uppsats om bloggarnas politiska roll

Eleonora Cattana och Maria Börgeson, två studenter vid Uppsala Universitet har tillsammans skrivit uppsatsen ”Bloggarna slår underifrån – en undersökning av bloggarnas roll i den politiska offentligheten”.
”Vi kom fram till att man faktiskt skulle kunna tala om en återuppfinning av den politiska offentligheten så som den sett ut under 1700- och 1800-talet, innan pressen kommersialiserades och på sätt och vis också monopoliserade det offentliga resonemanget. Efter det att kaffehusen försvann tillsammans med hela den kultur av offentlig kritik som varit dess stöttepelare har det inte funnits några öppna och direkta mötesformer att tala om.”