Bisonblog

Samhälle, internet, media

Kategori: Offentliga myndigheter (Sida 1 av 2)

Tricia Wang - The Conference 2016

Digitalisering som valfråga

Problemet med politiska debatter i allmänhet och valrörelser i synnerhet är det debattvakuum som inträffar i frågor där det finns ett blocköverskridande samförstånd (eller i alla fall ett ointresse att debattera). För mig blev det slående hur frånvarande digitaliseringsfrågorna var i 2014 års valrörelse. Det manifesterades kanske mest tydligt när Partipartiet röstades bort från EU-parlamentet, men också i alla de partiledardebatter och utfrågningar som ägde rum under valrörelsens slutspurt under hösten 2014.

Integritetsfrågorna verkade stendöda. Frågor kring övervakning var försvinnande få. Kritiska röster fans men dominerade sällan debatten. Detta under ett år då vi såg stora avslöjanden på den internationella arenan i spåren efter Edvard Snowdens läckta dokument, med stort intresse från publiken i Almedalen när The Guardian berättade om hur de jobbade tillsammans med nämnde Snowden i avslöjandena.
Nedanstående tweet skrev jag dagen före valdagen 2014. Den fick 73 retweets, vilket tyder på att i alla fall några kände igen sig i problemformuleringen.

Kanske har turerna runt Transportstyrelsens eventuella dataläckor, en alltmer högljudd diskussion om desinformation och propaganda samt en mer aktiv debatt kring it-jättarnas roll i det amerikanska presidentvalet skapat en grogrund för något nytt. Kanske kommer valrörelsen 2018 att innehålla mindre tyst samförstånd och fler faktiska debatter kring digitaliseringen?

Frågor kring hur vi vill att staten ska agera och hantera sin digitala närvaro och myndighetsutövning har bäring på många andra frågor. Dessutom finns det mycket att diskutera när det gäller att några stora amerikanska it-jättar har byggt infrastrukturen för vårt digitala samhälle.

Det är lite som att amerikanska Department of Transporation skulle styra över hur vi bygger våra vägar i Sverige. Eller att General Electric (GE) skulle sköta vår elförsörjning. Fundera på det.

Personligen använder jag tjänster från Google, Apple, Facebook och andra jättar varje dag, och mitt digitala liv skulle vara fattigare utan dem. Dock finns krafter som både vill begränsa nätfriheten samt låsa in oss på kommersiella arenor, istället för att ha en fri tillgång till det öppna nätet.

Jag vet inte vad som krävs för att vi som medborgare ska bli mer intresserade och medvetna om den kamp som pågår just nu mellan statlig styrning, kommersiella intressen och medborgerlig frihet. Fler avslöjanden? Större skandaler?

Det är för många som tjänar på likgiltigheten.

(Detta är ett utbyggt och delvis omarbetat inlägg som ursprungligen publicerades på resume.se i september 2014. Bild överst: Tricia Wang föreläser på The Conference).

Relaterade inlägg:

Turerna kring kommunchefsbloggandet fortsätter

Den twittrande kommunchefen Mattias Jansson (ur Internetworld nr 2, 2011)

Den twittrande kommunchefen Mattias Jansson (ur Internetworld nr 2, 2011)

Diskussionerna kring Katrineholms kommunchef Mattias Jansson och Katrineholms Kurirens agerande har mycket riktigt fortsatt under helgen och början av veckan. Precis som jag skrev tog diskussionen fart även i de traditionella medierna. Nyss medverkade Katrineholms Kurirens chefredaktör Krister Wistbacka samt  kommunchefen Mattias Jansson i Sveriges Radio Studio Ett för att diskutera det hela (inslaget här). Ett av de främsta argumenten från Wistbackas sida till varför det inte är okej att publicera intervjufrågor (allmän handling) på kommunchefens blogg är att det saboterar deras planerade artikelserie.

För mer belysning av frågan kan jag rekommendera min och Johanna Ögrens podcast på DN.se som vi publicerade förra veckan. Klicka på play-knappen nedan för att höra våra ljuva stämmor.

Under vårt samtal diskuterar vi färsk statistik över twittrandet i Sverige samt den påverkan de så kallade ”twittertalibanerna” har på medieflödet. Ett färskt exempel är Mattias Jansson som är kommunchef i Katrineholm. Han är en mycket aktiv twittrare och finns även på Facebook och sin egen blogg. När han fick frågor av lokaltidningen Katrineholms-kuriren bad han om hjälp från sina läsare på Twitter och Facebook. Och nu pågår debatten för fullt huruvida det är bra eller dåligt att en kommunchef ägnar sig åt sociala medier.

Kommunchefen och Twittertalibanerna by På Webben

Relaterade inlägg:

Båda sidor måste synas (kommunchefgate)

Satsningar på sociala medier finansierat med skattepengar måste motiveras, precis som alla andra satsningar. Politiker och tjänstemän ska granskas och ifrågasättas. Det är också viktigt att syna branschens konsulter i sömmarna.

Kommunchefen Mattias Jansson kanske är en jättedålig chef. Han kanske är illa omtyckt av hela kansliet på Katrineholms kommun. Han kanske inte gör sitt jobb ordentligt. Det vet inte jag. Men vad jag vet är att lokaltidningen Katrineholms-kurirens frågor till Mattias Jansson inte är journalistik, utan något annat.

4 miljoner svenskar finns på Facebook. 4 miljoner människor. Räknar man bort barn och gamla (slarvigt uttryckt av mig! Jag tänkte på att antalet äldre användare är ganska få, även om det är den grupp som ökar mest.) så innebär det att stora delar av Sveriges vuxna befolkning tillhör ett samhälle på nätet. Väldigt många färre twittrar, men desto fler opinionsbildare, politiker och debattörer finns där.

Ovanstående fakta gör det svårt för mig att förstå hur Katrineholms-kurirens reporter resonerar. För jag vill verkligen att Mattias Jansson ska granskas. Jag vill att hans motiv och argument synas i sömmarna, och att kommunens investeringar synliggörs. Men jag vill inte att det görs av någon som redan från början bestämt hur storyn ska bli.

Den här storyn kommer att dyka upp i traditionell press, i otalet blogginlägg och webbartiklar den närmaste tiden. Snälla, ta inte ryggmärgsmässigt ställning till fördel för Mattias Jansson. Det kan finnas mycket i historien vi inte känner till. Men snälla, ifrågasätt Katrineholms-kurirens sätt att granska kommunens satsning på sociala medier.

Tack för mig.

Uppdatering 1: Joakim Jardenberg: Journalistik i demokratins och öppenhetens namn… (med mailcitat från ytterligare konversation mellan Mattias Jansson och Katrineholms-kuriren)

Uppdatering 2: Sofia Mirjamsdotter skriver bra på Same Same But Different

Svenska journalister är fortfarande livrädda för granskning. Svenska journalister är fortfarande livrädda för öppenhet. Och tydligen inte endast då det ställs krav på dem själva om öppenhet, utan otroligt nog även när personer i maktposition är öppna och använder sig av offentlighetsprincipen, en princip som alla journalister säger sig älska. Så länge den inte drabbar dem själva.

Relaterade inlägg:

Webbutveckling i smyg – en titt på vad som händer i intranätens värld

När man diskuterar sociala medier och webbutveckling glömmer man ofta företagens intranät. Där händer minst lika mycket som på de vanliga sajterna. Skillnaden är förstås att det sker lite i smyg, utan åtkomst utifrån. Företaget Mindroute meddelade i början av sommaren att deras verktyg Incentive kommer att levereras till alla anställda på Sony Ericsson. Nästa år ska det bli möjligt för all personal att både blogga och sätta upp egna wikis internt på företaget. Det är ett tydligt exempel på att den sociala webben även hittar tillämpningar innanför brandväggen, vilket Fredrik Wackå skrivit en bra krönika om.

I veckan publicerades mitt reportage Intranätet – företagets pulsåder på Internetworlds sajt. Jag har intervjuat de ansvariga för intranäten på McDonalds, Landstinget Halland och Arkitektkopia.

"Vad har en snabbmatskedja, ett
landsting och ett serviceföretag inom dokumenthantering gemensamt? De
har alla behov av väl fungerande internkommunikation. I moderna
organisationer är intranätet den bärande kanalen för kommunikation i
alla led. Det kan liknas vid en pulsåder för informationshanteringen."
Intranätet – företagets pulsåder

McDonalds: Hemmabygget som blev en världsexport
Landstinget Halland: Verktyget som gör jobbet
Arkitektkopia: Drar nytta av ny teknik

Andra bloggar om: , , , , ,

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Offentliga sektorn driver webben även i motgång

Apropå språk så har lab:kloud9 nu publicerat intervjun med mig som nummer två i serien av "Web Dialogues". En anledning för mig att både träna på skolengelskan samt ta en funderare på hur det står till med den svenska webbutvecklingen. Jag kände att jag hade svårt att begränsa mig, så jag gjorde några stickspår. Från intervjun:

"The public sector companies can afford to invest regardless of crashed
bubbles or boosted economy. There are some really interesting things
going on regarding citizen services allowing people to communicate
within the local communities in new ways."

Läs hela intervjun där jag även efterlyser smartare mobila tjänster för att kunna ta med och dela "key information" mellan olika datorer och på olika plattformar. Jag listar även tre bloggfavoriter; Martin Jönsson, Vassa Eggen (Olle Lidbom) och Betaalfa.

Ping. Andra bloggar om: , , , ,

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Blogguppsats: Svenska politiker är dåliga på elektronisk medborgardialog

Tone_salvesen_1Tone Salvensen är från Norge och har precis avslutat sina studier i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. Hennes examensarbete handlar om bloggar sett ur ett demokratiseringsperspektiv. Här berättar hon om arbetet med uppsatsen och de slutsatser hon dragit. Bland annat kritiserar hon den svenska regeringen för dess otillgänglighet i de nya elektroniska kommunikationskanalerna.

Bloggar är ett populärt område att skriva uppsatser om för landets kommunikationsstudenter. Jag har tidigare intervjuat Eleonora Cattana som tillsammans med Maria Börgeson skrev uppsatsen Bloggarna slår underifrån – uppsats om bloggarnas politiska roll. Båda uppsatserna refererar till Habermas demokratiideal från Borgerlig offentlighet och diskuterar medborgardialog ur olika perspektiv.

Hur kom det sig att du valde att skriva en uppsats om bloggar som fenomen utifrån den svenska regeringens demokratiideal?
Innan jul hade vi en kurs på programmet (Medie- och kommunikationsvetenskap) vid Malmö högskola som hette Digital Journalism. Där kom vi bland annat in på ämnet bloggar, och jag blev omedelbart intresserad. Jag hade självklart hört om bloggar sen tidigare, men visste knappast vad det var eller hur det fungerade. Jag skrev då en liten uppsats om bloggar. Samtidigt publicerade jag min egen blogg där jag skrev ett långt och seriöst inlägg om bloggar jämfört med Habermas demokratiska ideal från Borgerlig Offentlighet. Jag fick många bra och seriösa svar och blev mer nyfiken på fenomenet bloggar, hur det fungerar och vad människor får ut av dem.

När det blev dags för examensarbete var det ett naturligt val att skriva om bloggar. Jag hade en idé om att titta på bloggar i förhållande till yttrandefrihet och demokrati, eftersom bloggar i många sammanhang blivit omnämnt som ett forum för alla. Det perspektivet gjorde att det blev naturligt att undersöka bloggvärlden utifrån hur den svenska regeringens demokratiideal ser ut.

Vilka slutsatser kom du fram till i uppsatsen?
Uppsatsen är tvådelad. För det första ville jag ta reda på vilket demokratiideal den svenska regeringen vill uppnå. Det fanns inget självklart svar, och efter mycket ”grävande” kom det fram att den svenska regeringen strävar efter att uppnå ett ideal med deliberativa kvaliteter. Deliberativ demokrati står först och främst för att samtalet och diskussionen är viktiga, och att man tillsammans, genom samtal och diskussion skall uppnå konsensus (enighet).

Därefter tittade jag på bloggar och jämförde hur mina informanter (totalt 54 personer) använde sin blogg och andras med hur deliberativ demokrati fungerar. Min slutsats blev att bloggar inte fungerar så bra i det sammanhanget. Samtidigt kan man trots det säga att bloggar har många kvaliteter och att en jämförelse med deliberativ demokrati inte är helt ”rättvis” för bloggarna. Det finner många forskare som har frågetecken kring den uppmärksamhet som samtalet och diskussionen har fått i många teorier om demokrati, något jag också tar upp i mina slutsatser.

Jag kritiserar också den svenska regeringen för att inte använda bloggen eller andra former för direkt kommunikation i sin dialog med medborgarna, när de nu förespråkar deliberativ demokrati där samtalet och diskussionen är bland de viktigaste elementen!

Upplevde du några problem under arbetet?
Jag upplevde inte några direkta problem. Det var en bloggare som blev tillfrågad om att vara informant som inte trodde mitt projekt var seriöst och var mycket otrevlig (bland annat på sin blogg). Att han sen tog bort mina kommentarer i sin blogg var lite ironiskt med tanke på att jag satt och skrev om möjligheten som bloggen har för yttrandefriheten och möjligheten att uttrycka sig direkt i ett medium.

Är det något du upptäckte som du inte hade räknat med från början?
Först och främst var det lite överraskande att den svenska regeringen sätter så stor tilltro till samtalet och diskussionen, och att de därmed har ett ideal med deliberativa kvaliteter. Att regeringen är så pass otillgängliga när det gäller att kommunicera via IT (mail, blogg, nätbaserade diskussionsforum etc) var också överraskande och intressant med tanke på hur mycket de skriver om betydelsen av IT & demokrati!

Hur ser du på bloggarnas utveckling i framtiden?
Många menar att bloggen redan är på väg att dö. Jag tror att de flesta som tycker så är människor som inte är särskilt insatta i hur bloggar fungerar och vilken roll de spelar för otroligt många människor! Att bloggar blir mer och mer viktiga för den traditionella nyhetsmedierna är också ett tecken på att bloggarna inte håller på att dö ut.

Blogg_uppsatslogo

Ladda ner hela uppsatsen i pdf-format.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Programmera din mobil med information om ICE (In Case of Emergency)

Nedanstående information om ICE-kampanjen har tydligen publicerats i diverse tidningar och bloggar, men eftersom jag missat det så ville jag för säkerhets skulle kolla upp att det verkligen var sanktionerat av svenska SOS Alarm vilket Anders Klarström, presskontakt på SOS Alarm bekräftade i ett mail idag.

"Hej Fredrik! Informationen kommer ursprungligen från mig och är korrekt. Vi på SOS tycker att ICE är en god sak att sprida kännedom om."

Information om ICE från SOS Alarm
Sosalarm"Ett snabbt sätt för räddnings/sjukvårdspersonal att i händelse av olyckshändelse/akut sjukdom komma i kontakt med anhöriga är att söka i den nödställdes telefonbok. I takt med att telefonböckerna ökar i omfång, blir det allt svårare för räddningspersonalen att snabbt finna rätt nummer. För att underlätta sökningen föreslog en frustrerad ambulanssjukvårdare i Storbritannien följande enkla lösning:
Lägg in nummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE (In Case of Emergency). Förslaget håller nu på att bli standard genom att det snabbt sprider sig över världen.

Anders Klarström, presstalesman på SOS Alarm:
Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med bokstavskombination ICE i din mobils telefonbok få avgörande betydelse. ICE står för In case of emergency. Idén kommer från en ambulanssjukvårdare vid East Anglian Ambulance, som tröttnat på att leta efter anhörigas
telefonnummer. I telefonboken i sin mobiltelefon lägger man in kontaktpersonen "ICE" och numret till någon nära anhörig som behöver nås när man själv råkat ut för något och inte är kontaktbar. Använd utlandsprefix så att det även fungerar när du är utomlands. Det är också viktigt att man informerar den eller de personer som lagts in som kontaktpersoner.
– På så vis kan räddningspersonalen snabbt nå närmast anhörig och få
viktiga besked om medicinering eller om man lider av någon sjukdom, säger Anders Klarström, central presstalesman vid SOS Alarm.
– Numren har sedan dess fått spridning både i Storbritannien och USA, och
Klarström tror på ett ökat användande i Sverige. Det är smart och enkelt
och kostar ingenting. Se det som att du har en försäkring som du i bästa fall
aldrig behöver utnyttja men händer något allvarligt har du förberett dig
föratt öka din trygghet, säger han.
– Skicka gärna informationen vidare till andra så att den sprids i hela
Sverige, hälsar Anders Klarström, som gör vad han kan för att få ut
budskapet via media."

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén