Bisonblog

Samhälle, internet, media

Kategori: Marknadsföring (Sida 1 av 2)

Fredrik Wass. (Foto: Linda Hörnfeldt)

5 skäl att jobba som medierna gör

Jobbar du med ”content”? Då är den här texten för dig. Lika mycket som jag egentligen ogillar att använda just ordet ”content”, lika mycket inser jag att det blivit någon slags standard för att beskriva både en särskild sorts innehåll och syftet med dess existens.

Det handlar inte om journalistik.

Syftet med content är att sälja, marknadsföra, informera eller bygga varumärke. För den som inte gömt sig under en helsidesannons i Dagens Nyheter de senaste tio åren är content marketing och att som företag producera eget innehåll i egna kanaler ingen nyhet. Däremot är processen för hur det går till ganska olika, och de kostnader det medför att skapa eget content syns inte alltid, speciellt inte om det sker internt utan en byrå.

Första gången jag satte min fot på en redaktion slogs jag av hur snabbt alla flöden gick. Jag hade tidigare jobbat på bland annat en informationsavdelning och var van vid möten, avstämningar, förankringsprocesser och planeringsdokument som alla tillsammans bidrag till en noga uttänkt kommunikation, men också en trögare process. På redaktionen gick allting snabbare. Men det var ändå med en tydlig ansvarsfördelning och ett ägandeskap kring varje uppgift.

Den redaktionella processen är snabb, effektiv, snål och vältrimmad, både på grund av de ekonomiska förutsättningarna som de flesta mediebolag lever under, men också tack vare på det system av metoder och regler som präglar redaktionerna. Det gäller både den lilla tidningen med tre anställda och de gigantiska mediebolagen med hundratals journalister. Jag har jobbat i flera av dessa arbetsmiljöer och dessutom i olika kanaler, som tidningar, radio, tv och webb. Det redaktionella arbetssättet är kanaloberoende. 

Att tänka som en journalist är en sak som många redan försöker göra eller i alla fall säger att de gör. Men att organisera sin marknads- eller kommunikationsavdelning som en redaktion är inte lika vanligt. Nedan har jag därför försökt summera fem skäl till varför du som “jobbar med content” kan dra nytta av mediernas arbetssätt.

1. Snabbt, snålt och effektivt

Ingen har undgått att mediebranschen sedan många år befunnit sig i en hårt pressad ekonomisk situation. Annonsintäkterna har inte hängt med från print till digitalt samtidigt som streamingtjänster och sociala medier konkurrerar om konsumenternas tid. Förutom att det skapat ett hårdare innovationstryck i mediebranschen har det även gjort att de redaktionella processerna slimmats och optimerats för att vara så effektiva och resurssnåla som möjligt. Jobbar du med kommunikation på samma sätt som en modern redaktion får du en ökad resurseffektivitet på köpet.

2. Kommunikationen i centrum

När traditionella företag och organisationer alltmer sätter kommunikationen i centrum av verksamheten är det logiskt att titta på och lära sig av de som alltid har gjort det – medierna. Inhämtning, granskning, analys, bearbetning och publicering av information är kärnverksamheten för alla medier och deras processer och metoder är anpassade därefter.

3. Tydligt ansvar

Redaktörskapet och systemet med en ansvarig utgivare är en nyckelfaktor i den redaktionella processen för mediebolag. Det innebär att det finns en inbyggd ansvars- och rollfördelning i det flöde av innehåll som ett medieföretag publicerar. Å ena sidan är en medieorganisation ofta platt och självgående, men när det hettar till eller vid känsliga publiceringar är det aldrig någon tvekan om vem som ansvarar för innehållet och vem som bär ansvaret för publiceringen. Självklart är det skillnad på kommunikationen i ett bolag, men transparensen kring ansvaret är något att inspireras av.

4. Inbyggd kvalitetssäkring

Strukturkapitalet, det vill säga de metoder och system samt upparbetade relationer som finns kvar om alla anställda skulle lämna ett bolag, är ofta stort i en medieorganisation. Roller, ansvar och processer bygger inte på enskilda individers egna lösningar utan är i bästa fall transparenta, tydliga och används av alla. Det gör att om en eller flera enskilda personer slutar jobba så försvinner inte metoder och processer ut genom dörren.

5. Den fysiska arbetsmiljön

Har du varit på en redaktion någon gång? Ibland får jag känslan att en del tror att en redaktion är lite som ett eget väsen och med betydligt mer komplexa sätt att jobba än hur det faktiskt ser ut i praktiken. Olika medier organiserar förstås sina redaktioner på lite olika sätt, men gemensamt är att de alla bygger på flödeshantering, och ofta har olika roller med specifika stolar eller skrivbord. På större mediers redaktioner brukar den så kallade desken vara i centrum, med ämnesredaktionerna placerade i “hastighetsordning” runt om. Ju snabbare flöde och tid från start till publicering, ju närmare desken är man placerad. När jag har hoppat in och jobbat på olika redaktioner har det ibland tagit så kort tid som några timmar att förstå och börja jobba i det flöde som just den redaktionen jobbar efter. Jag kan inte säga samma sak om alla andra arbetsplatser jag varit på inom näringslivet och offentlig sektor.

Bonustips: För dig som anlitar en byrå

Fundera både på hur byråns egen organisation ser ut och hur den optimerar sin produktion. Ibland är det före detta journalister och redaktörer som jobbar på byrån och då brukar arbetsmetoderna  från mediebranschen hänga med över till byråsidan. Men ibland kan innehållsproduktionen bli lidande av alltför långa ledtider och avstämningar. Där har du som kund ofta ett ansvar i att minska antalet moment i processen och bli ett kugghjul i processen snarare än den som bromsar hastigheten. Din byrå har i sin tur ett ansvar att ha en effektiv arbetsprocess så att inte möjligheten att agera snabbt och agilt i kommunikationen försvinner. Som vanligt är det ett samspel som ger bästa resultat.

Den här texten publicerades ursprungligen i Resumé Insikt.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Så används du och dina vänner som reklamverktyg av Facebook

I det senaste avsnittet av programmet Plånboken i P1 medverkar jag på ett hörn och pratar om hur vi på Facebook används som verktyg för företagen när de gör reklam riktad mot våra vänner. Du känner säkert igen fenomenet att flera av dina vänner har gillat en företagssida och så presenteras det i anslutning till sponsrat innehåll i ditt nyhetsflöde.

Det finns stora möjligheter att själv styra hur och vad som ska synas för dina vänner och hur företagen ska kunna använda sig av din information, men de flesta är inte inne och rotar i inställningarna hela tiden. Dessutom tillkommer det hela tiden nya marknadsföringsgrepp där default-läget brukar vara ett indirekt godkännande av villkoren, men med möjligheten att välja bort det (opt-out).

Det är inte konstigt att Facebook gör så här. Den personliga rekommendationen slår den mer anonyma annonsen varje gång, och kan annonsörerna knytas ännu närmare dess målgrupper så gynnar det både träffsäkerheten i annonseringen och Facebooks intäkter. Och det är inte alltid en dålig sak. Jag ser hellre relevanta budskap baserat på mina intressen i mitt flöde, snarare än bred och generell annonsering som ofta träffar fel. Men alla bör vara uppmärksamma på hur systemet fungerar samt veta att det går att ändra sina egna inställningar för att påverka synligheten.

Här kan du lyssna på inslaget:

”Med över en miljard användare runtom i världen börjar det sociala nätverket Facebook bli en självklarhet i mångas liv.  Och ju mer öppna vi är med vårt privatliv på Facebook, desto gladare blir företag som vill sälja saker till oss eftersom saker vi gör ger värdefull information om oss som konsumenter. Dessutom börjar vi, frivilligt eller ofrivilligt, bli allt större aktörer själva i företagens reklamkampanjer.” Plånboken i P1.

Relaterade inlägg:

TIMES vd: Äntligen slipper vi hålla isär köpt och oberoende journalistik

Är native advertising ett av de största hoten mot oberoende journalistik? Det här klippet med John Oliver är både underhållande och dystopiskt (en av de bättre kombinationer man kan tänka sig för att nå ut med sitt budskap på ett slagkraftigt sätt).

I klippet finns också ett ganska makabert uttalande från TIMEs vd Joe Ripp som påstår att redaktörer nu är glada över att äntligen slippa tänka på ”the separation between church and state, whatever that was” (motsvarande väggen mellan redaktion och marknadsavdelning), och att redaktionen nu får jobba för ”the business side of the equation”.

John Oliver konstaterar att det är som att säga att en kirurg opererar bort hjärtat på en patient – whatever that was. That was the heart!

"That was the heart" - John Oliver

Sevärt och intressant inlägg i debatten. Se hela klippet nedan. (Tipstack Tobias Rydergren på Twitter).

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Så kommer du igång med ”rotation curation”

När svenska institutet och Visit Sweden lät olika svenskar turas om att sköta Sveriges officiella konto @sweden på Twitter sattes bollen i rullning. Inte nog med att kampanjen, kallad Curators of Sweden, belönades i mängder av reklam- och pr-tävlingar världen över och uppmärksammades i stora internationella medier, den fick också andra länder, städer och helt vanliga företag och organisationer att göra samma sak.

Att dela på ansvaret för att bygga ­relationer med en målgrupp och visa upp olika delar av en organisation, ­eller som i @swedens fall, ett land, kan vara både kraftfullt och smart. Begreppet har kommit att kallas ”rotation curation”.

En av de branscher som har haft svårast att bli mer transparent via nätet är vårdsektorn, mycket på grund av de ofta bra och starka reglerna kring patientsekretess. Samtidigt är det en verksamhet fylld med intressanta händelser, människor och framför allt personal som har många historier att berätta.

Det här har Södersjukhuset i Stockholm förstått. Sedan flera år jobbar sjukhuset aktivt med sin närvaro i sociala medier och sedan ett år drivs kontot @Sodersjukhuset gemensamt av medarbetarna. När kommunikationsavdelningen lanserade idén internt på sjukhuset fick den bra respons.

Helen Hellströmer

Helen Hellströmer

– Det är 4 300 personer som jobbar här och vi insåg att det måste finnas många som vill berätta om sin dag. Vi fick genast massor av folk som ville vara med. Vi har till exempel haft en vaktmästare, en sjuksköterska och en forskare som har skrivit, säger Helen Hellströmer, före detta kommunikationschef på Södersjukhuset (och efter att artikeln skrevs, kommunikationschef på Sveriges Radio).

– I dag vill man ha svar på en gång och man vill inte sitta och vänta. Eftersom folk tycker mycket och blir sura om de inte får kontakt måste vi vara med. Vi sneglar mycket på USA som har många sjukhus som jobbar med de här plattformarna på ett bra sätt. Vi tog deras exempel och gjorde om dem utifrån svensk lagstiftning, fortsätter hon.

Reaktionerna från omvärlden har i huvudsak varit positiva, enligt Helen Hellströmer. Hon tycker att det har blivit en bra interaktion mellan dem som följer kontot och dem som twittrar. Men det finns alltid skeptiker.

– De negativa sakerna har mest varit internt, från folk som inte kan eller vet så mycket om sociala medier. Men jag tror vi har omvänt de flesta. Några tycker att det är trams, men sådana finns det alltid.

Eftersom kontot är beroende av att medarbetare känner sig intresserade av att bidra och twittra själva är det viktigt med förankring i organisationen. Helen Hellströmer berättar att hon tidigt informerade ledningsgruppen på Södersjukhuset om projektet. En av nyckelfaktorerna för att våga testa den här typen av dialog med omvärlden är ett starkt stöd från ledningen, vilket Helen Hellströmer tycker att hon haft.

– Alla kommunikationschefer i landstinget träffas regelbundet och den här diskussionen är uppe ofta. Andra sjukhus vill, men de har inte vågat gå hela vägen. De har kanske ledningar som inte vågar heller. Vår ledning har varit oerhört öppen med att det här är ett bra sätt att synas och få människor att komma till tals, säger Helen Hellströmer.

Sjukvården har ett viktigt uppdrag och är dessutom fylld med lagar och bestämmelser för hur information om patienter kan och får spridas. Spontant låter det som om det finns gott om utrymme för snedsteg när det twittras direkt från den dagliga verksamheten. Samtidigt är just patientsekretess något som redan hanteras av all personal på sjukhuset. Att tänka likadant på Twitter blir därför inte någon jättestor sak, enligt Helen Hellströmer.

– Vi har fotoförbud på det här sjukhuset. Vi har både patienter och personal med skyddad identitet. De begränsningar vi har är den lagstiftning vi har när det gäller sekretess. Det ska inte gå att identifiera personer man har haft som patienter till exempel. De här personerna är vana vid att jobba i en sekretessfylld värld, så det är inget nytt.

– Vi har ett tydligt kontrakt. Vi ger inga begränsningar i vad man får säga, men man får inte prata för sjukhusets räkning, utan för sin egen roll. Man ska inte bli sjukhusets talesperson för något som inte rör sig om den egna rollen.

Lika hårda regler för twittrandet har inte konsultbolaget Valtech. Medarbetarna turas om att twittra på kontot @valtechsweden och att lägga ut bilder på företagets Instagramkonto @valtech. Ett konsultbolag inom it-branschen har förstås inte samma krav på sig när det gäller regler och sekretess som ett sjukhus. Det finns ett större utrymme för att testa sig fram och se vad som fungerar, både för de medarbetare som ska ansvara för kontona och för de följare som Valtech har på nätet.

Jessica

Jessica Malmborg

– Generellt finns det en risk att man har för många riktlinjer och policyer för vad man får och inte får göra. Bättre att köra igång och testa och lita på att folk vill göra bra saker. Det är härligt att släppa loss en kreativ kraft när det finns personer som vill göra något. Den andan har vi ofta med oss i saker vi gör, säger Jessica Malmborg, konsultchef på Valtech och delaktig i företagets marknadsarbete.

Valtech började twittra enligt rotation curation-metoden under hösten 2012. Målet var att skapa mer liv i Twitterprofilen.

– Vi ville visa en lite mer personlig sida av ­Valtech. Ge möjligheten att interagera med en Valtechare och skapa möjlighet för de anställda att ge uttryck för sina intressen och specialistinriktningar, säger Jessica Malmborg.

För att konceptet ska fungera måste det finnas en vilja, enligt Jessica Malmborg. Det är frivilligt för de anställda på Valtech att twittra och använda ­Instagram. Den som är intresserad av att vara med får anmäla sig. Ibland kan det dock behövas en liten knuff för att få igång en person som många tror har intressanta saker att berätta.

– Man behöver göra viss marknadsföring internt och prata om det. Det kanske är någon som själv inte nappar direkt, men som man kan prata med. Vi har sett en effekt internt när vi satt igång med ”I am Valtech” på Twitter, att fler och fler kommer och säger att de också vill vara med.

Även om Valtech ser satsningen som en kul grej och ett sätt för medarbetarna att synas finns det ­flera nyttoaspekter av twittrandet.

– Twitter är en viktig kanal för oss att möta potentiella nya anställda i. Det ger oss en chans att knyta nya kontakter. Det är svårt att säga exakt var det härleds från, eftersom vi har rätt mycket aktiviteter, men det är helheten som är viktig att värna om. Vi värderar hur det går och vad som ger effekt och ser vad vi vill förändra. Vi försöker möta de intressenter vi har i de kanaler där de vill möta oss, säger Jessica Malmborg.

TRE TIPS – Så lyckas du med ­rotation curation-satsningen

  • Få ledningens stöd. Det krävs bred förankring och stöd från organisationen när medarbetare på alla nivåer börjar skriva om sin vardag och svara på frågor från intresserade utifrån. Informera och förklara i god tid innan du drar igång.
  • Våga testa och prova dig fram utan att fastna i för mycket policydokument och regler för den som skriver. Var tydlig med vilket mandat den som skriver har och inte har när det gäller att agera talesperson för företaget eller organisationen.
  • Var lyhörd för feedback från både följare och medarbetare. Ändra det som inte fungerar, men var också beredd på att det ibland är okej att köra i diket, så länge som det finns en medvetenhet och tydlighet kring hur det ska hanteras.

Om rotation curation
Läs mer på sajten rotationcuration.com, där listas aktuella satsningar och du kan läsa mer om hur rotation curation-rörelsen utvecklas.

Ovanstående artikel publicerades på och skrevs ursprungligen av mig för Internetworld.se.

Relaterade inlägg:

Så skriver du ett pressmeddelande – del 1

Det händer hela tiden, nästan varje dag. Som journalist och bloggare får jag nyhetstips i olika former skickade till mig, oftast via mail. Jag tänker på hur mycket bättre utskicken skulle kunna bli med bara några enkla justeringar. Jag har själv jobbat med kommunikation på informationsavdelningar i offentlig och privat sektor och vet hur det är att sitta på andra sidan. Hur lätt den externa blicken försvinner till förmån för inifrån-och-ut-perspektivet. Hur definitionen av en nyhet går från att vara något nytt för många till något nytt för den egna organisationen. Men också hur diverse designmanualer och tekniska aspekter påverkar situationen.

Det här ämnet aktualiserades häromdagen när den klass som just nu läser Strategisk Kommunikation och PR på Berghs fick undervisning i just hur man skriver bra pressmeddelanden, av Mattias Sjöstrand. Jag gav mig in i diskussionen på Twitter där bland andra Anna Kjellander och Anna Westrin deltog vilket gav mig idén att sammanfatta mina egna erfarenheter.

Når du ut till de här människorna? (Bild från Almedalen 2010)

Obs, precis som att alla som jobbar med PR i olika former inte är exakt likadana, är förstås inte journalister det heller. Tonfall och approach när du kommunicerar med en ekonomijournalist skiljer sig antagligen mot hur du närmar dig en teknikbloggare, en livsstilsjournalist eller en landstingsreporter. Mina råd baserar sig alltså på mina egna erfarenheter, men går säkert att få inspiration av oavsett område. Jag skriver det här av egenintresse. Jag vill helt enkelt inte ha spam i min mailbox och har tröttnat på felriktad och dåligt strukturerad information utan ett tydligt budskap. Exklusiv information med embargon är ett eget kapitel, oklart om det kommer med i den här guiden.

Så skriver du ett pressmeddelande, del 1 – innan du börjar 

1. Skicka aldrig, aldrig, aldrig en pdf-fil.
De gånger det är motiverat att bifoga en pdf-fil med information är: Aldrig. Att specialdesigna ditt pressmeddelande ger sällan tillbaka något extra i form av uppmärksamhet, hur fina grafiska profiler du än har i ditt företag. Som journalist vill jag snabbt kunna behandla texten och klippa ut viktiga uppgifter, kontaktpersoner etc. till ett eget dokument. Jag vill heller inte sitta och vänta på att en grafiktung fil ska visas innan jag ser vad du har på hjärtat. Det går alldeles utmärkt att klistra in meddelandet direkt i ett mail, utan konstig formattering eller företagsloggor. (Hur ofta ser du förresten en redaktionell artikel som innehåller en företagslogotype? Rätt gissat: Aldrig, förutom om loggan finns på en byggnad eller liknande då en bild på fasaden kan få illustrera artikeln). Att länka till mer information är dock något helt annat, vilket jag ska återkomma till.

2. Återvänd till punkt ett.
Svara på frågan om hur ofta det behövs en pdf-fil i ett pressutskick. Svar: Aldrig.

Uppdatering: (efter påpekande från Sandrina i kommentarsfältet)
Inse att ovanstående även gäller till exempel word-filer, speciellt med konstiga makron eller versioner som inte går att öppna på grund av gammal version av Word eller liknande.

3. Varför är din information viktig?
Vad vill du? Varför tycker du min tidnings/bloggs/kanals läsare, lyssnare eller tittare ska få informationen? Jag får varje vecka pressmeddelanden i stil med ”Företaget X öppnar nytt kontor i staden Y”. Det behöver inte vara ointressant. Kanske kommer nyetableringen innebära 1000 nya jobb i staden Y? Skriv det. Kanske kommer det nya kontoret använda en metod eller teknik eller ett system som kommer att förändra branschen totalt? Skriv det. Och jag vet, ibland tvingar vd eller annan viktig person dig att skriva pressmeddelanden om skitgrejer som mest handlar om att ”få ut något” snarare än att ”utgå från något”, men försök ändå tänka till. Vad som är en nyhet skiljer förstås mellan olika medier och mottagare och då handlar det om att anpassa budskapet därefter. En supernischad branschtidning är förstås mer nördigt intresserad av ett specialområde än en av Sveriges största dagstidningar. Don efter person, eller nyhet efter mottagare kanske jag ska säga.

4. Sätt in dig själv i ett större sammanhang
Din nyhet kommer att bli dubbelt så intressant om du kan sätta in den i ett större sammahang. Vilka trender inom ditt område hänger ihop med det du vill kommunicera? Kanske finns färsk statistik som bekräftar att det du säger är relevant? Din nyhet kan bli den krok som behövs för att göra ett större reportage om ämnet eller en händelse som är relevant för läsarna. Berätta om det som händer utanför väggarna i din organisation, men som påverkar er. Många sakkunniga eller experter strävar efter att bli talespersoner för sin bransch. Det kan du bara bli om du vågar och kan prata om hur inte bara du agerar, utan även hur både konkurrenter och marknaden eller utvecklingen ser ut i stort.

5. Bra bilder
Om du inte redan har ett pressrum på nätet, skaffa ett. Här ska du redan ha samlat bra och högupplösta porträtt- produkt- och genrebilder, fria att använda. Dessa kan du enkelt länka till i pressmeddelanden (se, inga bilagor här inte). Det går inte att påpeka vikten av bra bildmaterial, och det gäller både för webb och tryck. Bra bilder gör alla glada, både den stressade journalisten som snabbt måste publicera sin egen artikel och välja ut en puffbild till texten, eller tidningsformgivaren som vill att sidorna ska fyllas med bra bildmaterial, eller bloggaren som vill att hens blogginlägg ska se intressanta ut. Lägg gärna upp många bilder, och från olika miljöer och sammanhang. Affärstidningen kanske väljer en mer seriös porträttbild medan livsstilsmagasinet som skriver om trender kanske vill ha mer action-laddade foton där det framgår hur din produkt eller tjänst används i praktiken. Om du vill använda en extern bildtjänst som Flickr eller Picasa så är det minst lika bra, det viktiga är som sagt att bilderna finns där och är tillgängliga.

Det här var del 1 av pressmeddelande-skolan. I kommande inlägg ska vi prata mer om hur du skriver själva texten samt vilka fallgropar det finns i ditt digitala pressrum.

Här är del 2.

Relaterade inlägg:

Bisonkrönika bloggåret 2011

”Jag orkar inte läsa en analys av vilken roll sociala medier spelar för skjutningarna i Norge. Jag orkar inte se ännu en snärtigt formulerad tweet om att man minsann på Twitter fick nyheterna snabbare än i traditionella medier. Jag orkar definitivt inte ta del av opportunistiska inlägg med förutsägbart innehåll som alla går ut på att låta smart och initierad.”
– Ur Utøya och Oslo är inte en metahändelse.

Den blogg du just nu läser har funnits i över sju år. Och varje år (med undantag från året då jag var i Afghanistan) har jag skrivit en årskrönika där jag sammanfattar året som gått. Så även i år.

2011 har varit ett mellanår för mig. Jag fortsatte frilansa och skrev om det jag brinner för, samtidigt som jag gav mig in i en ny värld i och med uppstarten av Alltid Nyheter i Sveriges Radio. Den som följt bloggen länge vet att mina år ofta brukar vara uppdelade i längre åtaganden och projekt, men allt mer sällan fasta positioner eller stillestånd. Så även i år.

I min värld går det inte att bara vara offentlig, att bara vara personlig men aldrig vara privat. Det hänger ihop. Och därför förvånar det inte mig att många av mina besökare här på Bisonblog även hänger på fredrikwass.se för de mer dunkla tankespåren. Så även i år.

Men det här är Bisonkrönikan, och nu börjar vi.

Januari

Jag gick ut hårt och listade sju ambitioner inför 2011, där jag nog lyckas med ungefär hälften. Bra så. Kanske värt ett eget inlägg känner jag.

Det är väldigt tröttsamt med texter som är skrivna för Google och inte för den som läser. SEO-språket måste bort.

Uppdateringar om frukostvanor och grattishälsningar är inte meningslösa. Nej, människor är generellt inte meningslösa. Jag förklarar varför på min och Johanna Ögrens blogg på DN.se, och tar avstamp i Staffan Heimersons beskrivning av Facebook som ”Orwelliansk storebrormaskin”.

Journalistrollen fortsätter debatteras, och även journalistutbildningarnas omvärldsbild sätts under lupp.

feed twitter pillows

Februari

Isabella Löwengrip fortsätter sin resa mot att slippa nedlåtande tweets från Veckans Affärer-journalister och nå sin dröm om att bygga sitt investmentbolag ännu större.

Hampus Brynolf och Intellecta Corporate sätter äntligen siffror på det svenska twittrandet och myntade begreppet twittertalibaner (de 11 000 flitigaste twittrarna).

Kommunchefgate blossar upp när Katrineholms kommunchef Mattias Jansson hamnar i fejd med lokaltidningen Katrineholmskuriren. Och turerna fortsätter.

Jag har en intensiv tid där jag jobbar på två olika redaktioner parallellt och får ur mig många artiklar på kort tid. Jag reflekterar kring frilanstillvaron kontra redaktionslivet, och saknar sovmorgnarna.

Internetworld nummer 2, februari 2011

Mars

Podcasten Bison Trackback smygs igång, men det blir bara två avsnitt. Till skillnad från Maktministeriet som vi startade i höstas. Den har både bättre kontinuitet och bättre innehåll.

Hur påverkas företagen av Wikileaks-avslöjandena? Det försöker jag ta reda på för Internetworlds räkning.

Tsunamin drabbar Japan och jag bloggar om det, Twitter och nyhetsflöden på DN.se.

Bison Trackbacks andra (och sista?) avsnitt publiceras, där jag och Julia Skott pratar #digidick.

 April

Går det att få sina egna statusuppdateringar att ranka högre på Facebook? Kanske.

Jämnårige bloggkollegan (i antal bloggår) Olle Lidbom gör lysande satir när han intervjuar twitterstjärnan ”Fredrik Jardenpacker” om Riksbankens nya sedlar. ”Riktigt modigt vore om de gjorde de nya sedlarna Paypal-kompatibla”

Stjärncopywritern Anna Qvennerstedt förklarar varför språket är viktigare än någonsin i en intervju jag gjorde med henne.

Därför är språket viktigare än någonsin

Svenska startupen Soundcloud växte med 400 000 medlemmar i månaden. Lisa Bjerre skrev om dem.

Det är skillnad mellan att vara transparent och att vara övervakad. Ett av de mest länkade av mina inlägg på DN.se, om integritet och övervakning på nätet.

Maj

Usama Bin Laden dödas av amerikansk trupp och Hynek Pallas kritiserar rapporteringen från nedre Manhattan.

Som vanligt är relationer och beteenden på internet intressant att titta närmare på, och i en artikel pratade jag med flera psykologer för att få deras perspektiv på utvecklingen. Att ge Facebook-aktivitet i terapiläxa känns väldigt mycket 2011.

Spotify inleder ett samarbete med Facebook och Parmy Olsen på Forbes magazine var tidigt (och till stora delar rätt) ute när detaljerna om samarbetet läckte ut från en källa.

Den 29 maj är mors dag och jag uppmärksammar det genom att återigen länka till den långa intervju jag gjort med båda mina föräldrar tidigare. Den handlar om hur det var vara pionjär inom bland annat pappaledighet och jämställda relationer.

Kungen tvingas till slut göra en (numera klassisk) intervju om påstådda förehavanden med kaffeflickor. Jag ger mig på att inte bara kommentera händelsen utan också att ge receptet på en modern monarki på DN.se.

Juni

Jag flyttar in i frilanskollektivet Barbro i Malmö i några veckor för att skriva på guiden om domännamn till .SE (som släpptes under hösten). Upptäcker Malmös lunchutbud och träffar trevliga journalistkollegor.

Den som vill veta vilka åtta misstag man inte ska göra på Facebook får reda på det i Internetworld.

Hos rekryterings- och utbildningsföretagen inom kommunikationsbranschen växer nya titlar och roller fram. Flödesredaktör, digital storyteller eller spökbloggare är några av de nya begrepp som används. Det blir tydligt att det är den T-formade personen som är mest eftertraktad av arbetsgivarna. Djup och passion inom ett nischat område, och hyfsad bredd och koll på resten.

Fotojobb i Internetworld nummer 3, 2011

Google lanserar Google Plus och jag blir intervjad av P3 Nyheter om vad jag tror om framtidsutsikterna. Jag besökte även TV4 Nyhetsmorgon i samma ärende.

Juli

Utøya drabbar mig. Och det drabbar mig hårt. Jag blir illa till mods av twitterhetsen i spåret av nyhetsrapporteringen och skriver:

Jag orkar inte läsa en analys av vilken roll sociala medier spelar för skjutningarna i Norge. Jag orkar inte se ännu en snärtigt formulerad tweet om att man minsann på Twitter fick nyheterna snabbare än i traditionella medier. Jag orkar definitivt inte ta del av opportunistiska inlägg med förutsägbart innehåll som alla går ut på att låta smart och initierad. Jag kräks i munnen av människors uppenbarligen begränsade och naiva världsbild som tar sig uttryck i storögda betraktelser om sakernas tillstånd.

Kanske är det när samhället utvecklas som mest som de extrema krafterna också visar sig från sin fulaste sida?

Privat: För fjärde sommaren i rad besöker jag San Francisco där två av mina bästa vänner gifter sig med varandra. Bröllopsmiddagen äger rum på den restaurang som vi tre upptäckte tillsammans första gången 2008. En mer privat årskrönika kommer troligtvis att komma på fredrikwass.se nu i mellandagarna.

Björn och Miriams bröllop i San Francisco

Augusti

Sweden Social Web Camp (SSWC) arrangeras för tredje året i rad av fantastiska Kristin Heinonen och Tomas Wennström. Förväntningarna är höga men lyckas ändå uppfyllas. Jag bloggar från en intressant session om journalistikens framtid. Emilia Blom gör uppskattade sketchnotes från flera sessioner.

Sweden Social Web Camp 2011

Tage Ögren klappar en hund på Sweden Social Web Camp 2011

Media Evolution arrangerar en av de mest inspirerande konferenserna under året och kallar den kort och gott The Conference. Jag deltar i en bloggstafett inför konferensen där jag beskriver hur utvecklingen i tredje världen hoppar över ett steg i internetutvecklingen. Och jag skriver även många inlägg från själva konferensen. KLF-grundaren Bill Drummond gör en uppskattad dragning.

Media Evolution The Conference

Som jag varit inne på tidigare är språket viktigt på nätet, och det kan även avgöra mottagandet av en tjänst eller sajt. Som exempel visar jag vad som händer när du för musen över ditt eget namn på Tweetdeck.

Studio Total berättar om receptet bakom deras kampanjer.

September

Under cirka 30 minuter låg Google Docs nere och världen reagerade starkt. Visar på känsligheten i molntjänster, men kanske också styrkan i dem.

Jag får erbjudande om att bli sociala medier-korrespondent på Alltid Nyheter i Sveriges Radio och testar att arbeta inom public service för första gången, något jag länge velat göra. Här är en beskrivning av mina förväntningar inför starten av kanalen, och så här fyra månader senare så har många av dem besannats. Om två veckor slutar jag på kanalen för att fortsätta med mitt frilansliv. Vad jag inte räknade med inför min tid på radion är alla de bra människor jag träffat där.

Dags för en nyhetsuppdatering i #alltidnyheter's studio, med @evalisaw och @stefanelof

Försvarsmakten lanserar en bloggportal. En bra och genomtänkt satsning vid första anblick.

Avhopp, maktspel och allmänt kaos drabbar Techcrunch, vilket också visar vad det är som är så unikt med sajten.

Det kommer inte att komma en enda ny lösning. Det säger Robyn om musikbranschen.

Ryktena om Spotifysamarbetet med Facebook blir officiella.

Oktober

Efter två veckors förberedelser med hela redaktionen rullar det inslagsätande monstret Alltid Nyheter igång. Första tiden blir extremt hektiskt på grund av både heta nyhetslägen, men också en taggad och ambitionsfull redaktion.

Jan Gradvall utser Veronica Maggio till en 4G-artist, och han brukar veta vad han talar om. Maggio blir även en av Sveriges mest spelade artister på Spotify under 2011.

Jag kollar på filmen Contagion och stör mig på manusförfattarnas porträtt av ”en bloggare” gestaltad av Jude Law. Här jämför jag filmens bild jämfört med den uppfattning jag själv har. Inte många likheter.

Josefine Hådell, Julia Skott och jag startar podcasten Maktministeriet – ett program om makt och strukturer på internet. Vi får ett positivt och nyfiket mottagande. I första avsnittet pratar vi om lanseringen av Ajour.se och barn på internet.

Hela oktober präglas av jobbet på Alltid Nyheter och det blir inte mycket vettigt gjort utanför Radiohuset överhuvudtaget, men desto mer vettigt hamnar i kanalens sändningar.

November

Till slut släpps den guide om domännamn jag skrivit på tidigare under året. På 80 000 tecken får du reda på det mesta du behöver veta om domännamn, tvister, domännamnsmarknaden, regler, råd och tips. Inte jättesexigt, men förhoppningsvis nyttigt och användbart.

Rafflande innehåll i boken om domännamn, featuring @tedvalentin och @elingrelsson

Paidconent.org pekar på hur svenskarna gått från att vara ett fildelande folk till att nu även vara ett ”betala för musik på nätet”-älskande folk genom Spotify.

Isobel Hadley-Kamptz lyfter frågan om ersättning när man medverkar som expert i olika mediala sammanhang. Den enda som inte får betalt är du.

Med Rösterna går inte att tysta deltar jag i Amnestys bloggstafett med tema yttrandefrihet.

Talibaner, terrorister, skolbarn och extremister. Alla använder internet för att påverka, uttrycka, kommunicera och interagera. Men någonstans vill jag tro att öppenheten och yttrandefriheten är det som gör oss bättre och slutsatsen jag drar blir ett slitet men ständigt aktuellt ordspråk. Information wants to be free.

December

Under rubriken Vill du ha mitt jobb berättar jag om hur Alltid Nyheter arbetar med sociala medier som verktyg i rapporteringen, och hur jag och Yasmine El Rafie utvecklat arbetsmetoderna hos både oss själva och övriga redaktionen under hösten. Samtidigt berättar jag om att jag går vidare med frilansuppdrag från och med 15 januari 2012. Senare står det klart att det blir Jack Werner som ersätter mig fram till 1 juni då projektet ska utvärderas.

Penelope Trunk är blind för strukturerna (enligt mig) när hon skriver ett gästinlägg på Techcrunch om kvinnligt och manligt i startupvärlden. Malin Ströman håller med.

Jag påbörjar min helgläsning här på Bisonblog. Först ut är Slaget om Sex.com som berättar om en av de mest uppmärksammade domäntvisterna i historien. Andra inlägg är: Hur skiljer man på privat- och yrkesliv i sociala medier, En kommun är ett community oavsett plattform, ”Twitter kan vara väldigt hårt” om sociala medier på konferensen och Nyordslistan för webben 2011.

Maktministeriet släpper sitt femte avsnitt och blickar tillbaka på 2011 med fokus på aktivism. Arabiska våren, eurokrisande länder, occupy-rörelsen och konsumentmakt är några av nedslagen.

Andra som också skrivit årskrönikor:
Johanna Ögren, Björn Jeffery, Karin Widén, Katrine KielosSanna Stefansson, Jennifer Bark, Niclas Strandh, Brit Stakston, Anna-Carin Carnebrotidningen Fokus, DN På Stan, Älskade Dumburk, Computer SwedenAjour, BakjourResumé, Dagens mediaFeber, The Victor Report 1 och 2. Dagens Nyheter nöjesåret 2011, SID-bloggen, E-handelsbloggen, Shampoo Rising.

Läs mer:
Bisonkrönika bloggåret 2010
Bisonkrönika bloggåret 2008
Bisonkrönika bloggåret 2007
Bisonkrönika bloggåret 2006
Bisonkrönika bloggåret 2005

Relaterade inlägg:

Anna Qvennerstedt om ordets makt

Därför är språket viktigare än någonsin

Jag såg ett klipp med copywritersuperstjärnan Anna Qvennerstedt hos Please Copy Me och blev intresserad av hennes utläggning om ordets makt och språkets betydelse i kommunikation och marknadsföring. Jag intervjuade Anna till en artikel för Internetworlds räkning och idag publicerades den på sajten.

Här är mitt favoritcitat från Anna Qvennerstedt i artikeln:

– Om man jobbar med idéer som är en smula okonventionella och bryter ny mark kommer man att behöva språket för att komma dit. Man kommer att behöva förklara för sina uppdragsgivare varför detta är bra. Uppdragsgivare har ett enormt behov av att någon kan förklara vad det är de ska göra, vilka de är och vad de behöver göra. Att man kan övertyga i skrift är helt avgörande om man vill få igenom några idéer.

Läs hela artikeln Språket på nätet är viktigare än någonsin på Internetworld.se

Relaterade inlägg:

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén