Skräddarsytt är framtiden

All utveckling pekar åt att vi i framtiden kommer kräva allt mer individualiserad, målgruppsanpassad och omsorgsfullt distribuerat nyhetsstoff och konsumentinformation (läs reklam); precis som i visionen om Googlezon. Mattias Durnik skriver efter första dagen på SIME (Scandinavian Interactive Media Event):
”Jag tror inte att jag på en dag hört så många talare nämna – direkt eller indirekt – att makten på Internet har och håller på att flyttas från företaget till konsumenten. Permission Marketing och Word of Mouth kom upp med jämna mellanrum.”
Viggo Cavling tycker inte att morgontidningarna utnyttjar sin ställning som trovärdigt medium tillräckligt och pekar också på win-win-situationen som den skräddarsydda kommunikationen i bästa fall kan uppnå:
”De stora drakarna skulle kunna sälja försäkringar, resor, och ja, till och med vissa banktjänster till sina läsare på ett sätt som Expressen och Aftonbladet aldrig skulle kunna. Prenumerationsavgiften skulle kunna motiveras med ett pärlband av rabatter och förmåner. Dessa borde presenteras i tidningen, på nätet och i mobilen. Jag är övertygad om att dagens konsumenter vill ha alltmer riktad information. Planerar man att köpa en bil, båt eller resa till Brasilien vill man ha som många erbjudanden som möjligt om detta. Marknadschefens våta dröm delas av konsumenten. Alla vinner på skräddarsydda erbjudande.”