Blogging Planet ska öka intresset för Corporate blogs

Elizabeth Albrycht, Christophe Ducamp, Guillaume du Gardier och Neville Hobson har startat Blogging Planet, en ny konsultverksamhet med syfte att hjälpa företag i Europa och USA att använda bloggar, wikis och RSS-flöden strategiskt, som en naturlig del i den befintliga kommunikationsplattformen. "We formed this alliance because we believe that, by pooling our individual skills and …