Listen, music is all about culture!

Ett inlägg på Mannes Linklog anknyter till mitt tidigare inlägg om varumärkesvärldar i allmännhet och Apple´s iPod i synnerhet. "Mp3-spelare handlar inte om att kunna ta dem med sig. Det handlar om kultur och coolness…". Manne tipsar om ett läsvärt inlägg från bloggen Scobleizer som utvecklar resonemanget ytterligare. "Personally, I am sad at the lack […]

”Jag börjar med plasman. Skulle du till Duka eller?”

"Iskall vind, ni parkerar och sneddar över Humlegården, som aldrig tycks fastna i tjälen. Som hölls den ljummen av en arbetande inälvsdeg. Ligger där i ständigt veckade, flytande jordlager och suger mot pannan med sitt mörker. Som en uppsamling blöta kyssringar på höften efter svarta löv. Känslan av att någon har dränkts här: en barnvagn […]

Behövs tillväxt?

Behöver vi tillväxt? Hur får man tillväxt? Vilka problem finns det med tillväxt? Är den socialt och ekologiskt hållbar? Mäter vi rätt saker? Kommer vi att ha tillväxt framöver? Några av ovanstående frågor försöker företaget Kairos Future svara på i artikeln "Tillväxt – behövs den och i så fall för vem?". Kairos Future sysslar med […]

JMW listar årets PR-floppar

PR-byrån JMW Kommunikation listar de där händelserna under 2004 som uppenbarligen kunde hanterats bättre. Läs om Coops skrotning av varumärket, Skandias "never ending story", Vänsterpartiets uppgång och fall, Jens Orbacks marschmallowhjärna, Kriminalvårdens problem med att hålla internerna bakom lås och bom, Nuders köttliknelser, sockrets bittra nederlag och slutligen Göran Hägglunds ickevarande. Läs även om PR-succéerna, […]

Är du statusstressad?

Alain de Botton menar att människans uppmärksamhetsbehov är det som ligger bakom det som han benämner "statustress" eller "Status Anxiety". Ann Lagerström på tidningen Leva träffade Alain och pratade om hans nya bok. "Nu sitter han i en fåtölj i sitt ultramoderna och sparsmakade hem i Hammersmith i södra London. Han är 35 år, upphöjd […]

Bosse Rönnberg gör en Claes Elfsberg

Under det fantasieggande namnet "Bo Rönnberg Revisionsbyrå AB" kommer Bosse att erbjuda sina tjänster bestående av att analysera och granska effekten av sina kunders reklaminvesteringar. Han byter alltså sida från sin tidigare position som legendarisk reklamman till att själv granska reklaminsatser och dess effekt från kundens position. Det i liknelse med Claes Elfsberg som för […]

Diversifierad nätverkskommunikation – framtidens kommunikationsmodell?

Den amerikanska kommunikationsexperten Elizabeth Albrycht berättar hur hon de senaste åren reflekterat kring förändringarna som de nya nätbaserade kommunikationsvägarna medfört. Det handlar om mer än bara nya verktyg för att genomföra samma kommunikationsarbete som tidigare. Vi går igenom en form av paradigmskifte när det gäller kommunikationsmodeller. Från de gamla invanda sätten att t.ex. sköta marknadsföring […]