Word-of-mouth på steroider

Nu är Carl Bjurling och hans medförfattare klara med den uppsats om bloggar och konsumentmakt som jag rapporterade om tidigare i vår. Då efterlyste författarna exempel på Viral-skandaler att ta med i uppsatsen. Läs mer på deras blogg Oriktade klagomål.

"I en kandidatuppsats från Stockholms universitet visar man på hur bloggar får en allt viktigare roll i konsumenters klagomålsbeteende. Internets snabba informationsspridning innebär ett nytt hot för företag. Om fel kund blir illa behandlad kan det få allvarliga konsekvenser för företaget. I studien har man iakttagit bloggskribenters klagomålsbeteenden och vilka intentioner de har med sitt klagande."

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Publicerat av Fredrik Wass

På Bisonblog skriver jag om hur internet förändrar samhället, medielandskapet, politiken och människorna. Jag berör också kommersiella aspekter som till exempel startups, marknadsföring och kommunikation i sociala medier.

%d bloggare gillar detta: