Bisonblog

Samhälle, internet, media

Kategori: Offentliga myndigheter (Sida 2 av 3)

Blogguppsats: Svenska politiker är dåliga på elektronisk medborgardialog

Tone_salvesen_1Tone Salvensen är från Norge och har precis avslutat sina studier i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. Hennes examensarbete handlar om bloggar sett ur ett demokratiseringsperspektiv. Här berättar hon om arbetet med uppsatsen och de slutsatser hon dragit. Bland annat kritiserar hon den svenska regeringen för dess otillgänglighet i de nya elektroniska kommunikationskanalerna.

Bloggar är ett populärt område att skriva uppsatser om för landets kommunikationsstudenter. Jag har tidigare intervjuat Eleonora Cattana som tillsammans med Maria Börgeson skrev uppsatsen Bloggarna slår underifrån – uppsats om bloggarnas politiska roll. Båda uppsatserna refererar till Habermas demokratiideal från Borgerlig offentlighet och diskuterar medborgardialog ur olika perspektiv.

Hur kom det sig att du valde att skriva en uppsats om bloggar som fenomen utifrån den svenska regeringens demokratiideal?
Innan jul hade vi en kurs på programmet (Medie- och kommunikationsvetenskap) vid Malmö högskola som hette Digital Journalism. Där kom vi bland annat in på ämnet bloggar, och jag blev omedelbart intresserad. Jag hade självklart hört om bloggar sen tidigare, men visste knappast vad det var eller hur det fungerade. Jag skrev då en liten uppsats om bloggar. Samtidigt publicerade jag min egen blogg där jag skrev ett långt och seriöst inlägg om bloggar jämfört med Habermas demokratiska ideal från Borgerlig Offentlighet. Jag fick många bra och seriösa svar och blev mer nyfiken på fenomenet bloggar, hur det fungerar och vad människor får ut av dem.

När det blev dags för examensarbete var det ett naturligt val att skriva om bloggar. Jag hade en idé om att titta på bloggar i förhållande till yttrandefrihet och demokrati, eftersom bloggar i många sammanhang blivit omnämnt som ett forum för alla. Det perspektivet gjorde att det blev naturligt att undersöka bloggvärlden utifrån hur den svenska regeringens demokratiideal ser ut.

Vilka slutsatser kom du fram till i uppsatsen?
Uppsatsen är tvådelad. För det första ville jag ta reda på vilket demokratiideal den svenska regeringen vill uppnå. Det fanns inget självklart svar, och efter mycket ”grävande” kom det fram att den svenska regeringen strävar efter att uppnå ett ideal med deliberativa kvaliteter. Deliberativ demokrati står först och främst för att samtalet och diskussionen är viktiga, och att man tillsammans, genom samtal och diskussion skall uppnå konsensus (enighet).

Därefter tittade jag på bloggar och jämförde hur mina informanter (totalt 54 personer) använde sin blogg och andras med hur deliberativ demokrati fungerar. Min slutsats blev att bloggar inte fungerar så bra i det sammanhanget. Samtidigt kan man trots det säga att bloggar har många kvaliteter och att en jämförelse med deliberativ demokrati inte är helt ”rättvis” för bloggarna. Det finner många forskare som har frågetecken kring den uppmärksamhet som samtalet och diskussionen har fått i många teorier om demokrati, något jag också tar upp i mina slutsatser.

Jag kritiserar också den svenska regeringen för att inte använda bloggen eller andra former för direkt kommunikation i sin dialog med medborgarna, när de nu förespråkar deliberativ demokrati där samtalet och diskussionen är bland de viktigaste elementen!

Upplevde du några problem under arbetet?
Jag upplevde inte några direkta problem. Det var en bloggare som blev tillfrågad om att vara informant som inte trodde mitt projekt var seriöst och var mycket otrevlig (bland annat på sin blogg). Att han sen tog bort mina kommentarer i sin blogg var lite ironiskt med tanke på att jag satt och skrev om möjligheten som bloggen har för yttrandefriheten och möjligheten att uttrycka sig direkt i ett medium.

Är det något du upptäckte som du inte hade räknat med från början?
Först och främst var det lite överraskande att den svenska regeringen sätter så stor tilltro till samtalet och diskussionen, och att de därmed har ett ideal med deliberativa kvaliteter. Att regeringen är så pass otillgängliga när det gäller att kommunicera via IT (mail, blogg, nätbaserade diskussionsforum etc) var också överraskande och intressant med tanke på hur mycket de skriver om betydelsen av IT & demokrati!

Hur ser du på bloggarnas utveckling i framtiden?
Många menar att bloggen redan är på väg att dö. Jag tror att de flesta som tycker så är människor som inte är särskilt insatta i hur bloggar fungerar och vilken roll de spelar för otroligt många människor! Att bloggar blir mer och mer viktiga för den traditionella nyhetsmedierna är också ett tecken på att bloggarna inte håller på att dö ut.

Blogg_uppsatslogo

Ladda ner hela uppsatsen i pdf-format.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Programmera din mobil med information om ICE (In Case of Emergency)

Nedanstående information om ICE-kampanjen har tydligen publicerats i diverse tidningar och bloggar, men eftersom jag missat det så ville jag för säkerhets skulle kolla upp att det verkligen var sanktionerat av svenska SOS Alarm vilket Anders Klarström, presskontakt på SOS Alarm bekräftade i ett mail idag.

"Hej Fredrik! Informationen kommer ursprungligen från mig och är korrekt. Vi på SOS tycker att ICE är en god sak att sprida kännedom om."

Information om ICE från SOS Alarm
Sosalarm"Ett snabbt sätt för räddnings/sjukvårdspersonal att i händelse av olyckshändelse/akut sjukdom komma i kontakt med anhöriga är att söka i den nödställdes telefonbok. I takt med att telefonböckerna ökar i omfång, blir det allt svårare för räddningspersonalen att snabbt finna rätt nummer. För att underlätta sökningen föreslog en frustrerad ambulanssjukvårdare i Storbritannien följande enkla lösning:
Lägg in nummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE (In Case of Emergency). Förslaget håller nu på att bli standard genom att det snabbt sprider sig över världen.

Anders Klarström, presstalesman på SOS Alarm:
Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med bokstavskombination ICE i din mobils telefonbok få avgörande betydelse. ICE står för In case of emergency. Idén kommer från en ambulanssjukvårdare vid East Anglian Ambulance, som tröttnat på att leta efter anhörigas
telefonnummer. I telefonboken i sin mobiltelefon lägger man in kontaktpersonen "ICE" och numret till någon nära anhörig som behöver nås när man själv råkat ut för något och inte är kontaktbar. Använd utlandsprefix så att det även fungerar när du är utomlands. Det är också viktigt att man informerar den eller de personer som lagts in som kontaktpersoner.
– På så vis kan räddningspersonalen snabbt nå närmast anhörig och få
viktiga besked om medicinering eller om man lider av någon sjukdom, säger Anders Klarström, central presstalesman vid SOS Alarm.
– Numren har sedan dess fått spridning både i Storbritannien och USA, och
Klarström tror på ett ökat användande i Sverige. Det är smart och enkelt
och kostar ingenting. Se det som att du har en försäkring som du i bästa fall
aldrig behöver utnyttja men händer något allvarligt har du förberett dig
föratt öka din trygghet, säger han.
– Skicka gärna informationen vidare till andra så att den sprids i hela
Sverige, hälsar Anders Klarström, som gör vad han kan för att få ut
budskapet via media."

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Låtsaskrishantering

"Vi kan ännu inte förstå. Bilden börjar visserligen klarna kring detaljerna: terrorister körde en båt lastad med sprängämnen till Riksdagshuset, och sprängde den mitt ibland politiker, demonstranter, poliser och vanliga stockholmare."

SVT integrerar den nya TV-serien Kommissionen med webben och skapar en fiktiv webbplats med utgångspunkt i myndighetskommunikation och krishantering. Jag gillar greppet. Sajten innehåller mycket material men allting är förstås lite FÖR polerat, FÖR bra skrivet och FÖR genomtänkt för att kunna misstas som skarpt läge.

[Tips via: JMW]

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Den fjärde statsmakten

Enligt framtidsforskaren Thomas Fürth på Kairos future är 40-talisterna den första generation som ser fram emot att åldras. När de var tonåringar ville de se gamla ut och nu vill de se yngre ut. Hur vill de leva som pensionärer? Köpstarka, friska och aktiva kommer de förmodligen ha större inflytande i samhället än dagens 65-plussare. I boken Rekordgenerationen benäms 40-talisterna som den fjärde statsmakten:

"Det rekordgenerationen – 1,2 miljoner människor med gott om tid och resurser – bestämmer sig för kan ingen hindra. Och då talar vi inte bara om sådant som konsumentbojkotter. Vem kan säga nej till en sådan köpkraft eller så många röster? och inflytande. Genom att befinna sig på livets middagshöjd, vara välutbildad och välpositionerad ökar deras makt ytterligare. Lägger vi därtill
viljan att påverka och den inlärda förväntan om att få sin vilja igenom så blir makten mycket stor. Så stor att det kan vara befogat att tala om en fjärde statsmakt." (Läs första kapitlet ur boken)

Samtidigt som åldern på vad som kallas ungdom kryper upp mot 30-årsstrecket förlängs tiden som "gammal" i takt med att medelåldern ökar. Sen 1960 har medelåldern ökat med 7 år utan att pensionsåldern förändrats vilket gör att andelen pensionärer bland befolkningen också ökar. När är man vuxen? Kommer samhällsfunktionerna att klara av trycket från allt fler starka konsumenter som vet att ställa krav och ifrågasätta myndigheternas tjänsteutbud? Den här typen av frågor har medarrangörerna till den undersökning som Rekordgenerationen baserar sig på ställt.

Jag tycker området är väldigt intressant. De stora pensionsavgångarna de närmsta åren kommer i allra högsta grad att påverka alla i samhället, vare sig vi vill eller inte. Samtidigt som många offentliganställda inom vård och omsorg går i pension ska samma offentlighet klara av att serva den ökande andelen patienter inom t.ex. äldrevården. Ingen lätt fråga, men jag vet att man inom bland annat landstingen sedan flera år tillbaka arbetat med framtidsanalyser och rekryteringsstrategier för att säkra framtida arbetstagare. En positiv effekt kan kanske bli att vårdyrkenas status ökar i takt med den större efterfrågan på arbetskraft.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

S:t Eriks ögonsjukhus har en röd tråd

Jag har tidigare arbetat med webbutveckling inom sjukvården (landstinget). När jag skulle göra en ögonoperation på S:t Eriks ögonsjukhus här i Stockholm tyckte jag förstås det var intressant att innan besöket på kliniken besöka deras webbplats. Jag måste säga att jag är imponerad av sidan. Van att arbeta med den extremt breda målgrupp som vårdtagare utgör visste jag att webbinformationen lätt blir antingen platt eller också alldeles för djuplodande och svårnavigerad. Jag tycker man har gjort avgränsningarna på rätt sätt och sidan känns både lättillgänglig och relevant. När det så blev dags för besök och senare operation så bekräftades bilden jag skapat av hur sjukhuset skulle kännas. Jag kände en röd tråd i varumärket S:t Eriks ögonsjukhus som gick från webben, via det personliga mötet och till den fysiska miljön. Visst, det går att göra förbättringar både här och där men överlag var jag som patient fullt tillfreds med den information jag själv kunde söka samt blev meddelad vid besöken. Det är alltid intressant med fältstudier.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén