Bisonblog

Samhälle, internet, media

Kategori: Facebook (Sida 2 av 2)

Samma lika när Facebook utmålas som brottsplats

Idag publicerades en artikel jag skrivit på SvD Brännpunkt angående tidningens artikelserie ”Brottsplats: Facebook” (en titel som jag ställer mig lite tveksam till). Ibland görs olyckliga formuleringar i stil med ”brotten på Facebook ökar” när det i själva verket är förekomsten av ordet Facebook i polisförhör och rapporter som ökat. Eftersom extremt många svenskar är anslutna till Facebook är det ju inte konstigt att tänka sig att det också spelar en vardagsroll i även brottslingars och brottsoffers liv. Att då dra likhetstecken till att brotten PÅ Facebook ökar blir inte riktigt rättvisande. Ofta handlar det om vanliga brott men som självklart kan planeras eller omnämnas på Facebook, precis som att vi använder telefon eller e-mail för att hålla kontakten med människor.

Visst förekommer brott även PÅ själva Facebook-plattformen, vilket SvD skriver om i en annan artikel idag. Då rör det sig ofta om hot, förtal eller kapade konton. Med tanke på att fyra miljoner svenskar är anslutna till Facebook är det försvinnande få anmälda brott som utspelat sig inom plattformen. Facebook är ett verktyg, väldigt sällan brottsplatsen.

Läs gärna hela min text: ”Behandla nätet som en förlängning av samhället” på SvD.se. Här kommer ett litet utdrag.

Att prata om ”Brottsplats: Facebook” är att förenkla sanningen en smula. Det ger sken av att Facebook skulle skilja sig från andra tjänster på nätet eller innebära extra stora risker. I själva verket är Facebook ytterst mänskligt. Här finns allt det som är bra och allt det som är dåligt med människan, precis som i det vanliga samhället.

Det betyder inte att internet per automatik är något vi ska se som farligt eller opålitligt. Vi ska helt enkelt behandla nätet som en förlängning av samhället. Varje dag när du lämnar ditt hem finns risker av olika slag. Men det finns ett outtalat samförstånd mellan människor att vi antagligen inte vill varandra något illa när vi möts på gatan och att alla de som sitter bredvid dig på bussen till jobbet inte kommer att förvandlas till brottslingar så fort bussen lämnar hållplatsen. Samma sak gäller på nätet. Naturligtvis bryts dessa outtalade samförstånd då och då, både i verkligheten och online.

”Nästan all brottslighet går numera att härleda till Facebook.” Det säger Urban Swahn, gruppchef för it-brottsenheten i Västra Götaland, när han intervjuas av SvD:s reporter. Dels visar det hur den digitala tillvaron blivit helt integrerad i människors liv, både för laglydiga och kriminella. För mig är det också lika precist som att säga att all brottslighet går att härleda till samhället – eller verkligheten. Precis som vi i dag satsar resurser på att upprätthålla lag och ordning i vårt samhälle kommer det att bli självklart att göra det även på nätet.

Relaterade inlägg:

Google Plus går inte att döma ut

Fredrik Wass, TV4 Nyhetsmorgon

Underbart är kort. Alldeles för kort. Så kändes det i alla fall när jag var med i TV4 Nyhetsmorgon imorse och pratade om Google Plus, (eller Google+ kanske man ska skriva?) Det är likadant varje gång. Man peppar för massa olika angreppsvinklar på ämnet och sen hinner man med att ta upp en mikroskopisk del av det.

Hur går det för Google+ då? Ganska bra är min första tanke just nu. Det känns definitivt som att Google är ”on to something”, till skillnad  från fiaskon som Buzz och Wave. Jag tycker att jag märker det i hur det skrivs om tjänsten och hur reaktionerna ser ut både inuti Google+ men också i omnämnanden på bloggar och Facebook. Jag tror inte att det kommer bli några strömavhopp från Facebook i första taget, men jag tror att det är för tidigt att döma ut Google+.

Man kan ju inte räkna med att Google+ på två veckor ska ha genererat samma förtroende och investering i form av tid och resurser som vi lagt på Facebook under flera års tid. Därför är det omöjligt att så här tidigt avgöra framtiden för de båda tjänsterna. För mig kommer antagligen Facebook att fortsätta vara den första instansen för mig när det gäller att nå ut till vänner och bekanta, i fortsatt konkurrens med Twitter. Men jag tror faktiskt att Google+ har en chans. Framförallt eftersom tjänsten inte dissats totalt utan att folk faktiskt ger sig in där och testar och inte är helt missnöjda. Google har en möjlighet att faktiskt förvalta den känslan bra och bygga något starkt. Och som jag var inne på i det förra inlägget handlar det om hur många och vilka (facerank remember?) av våra vänner som stegvis flyttar sin närvaro och markerar sin frånvaro på Facebook på ett tydligt sätt.

En sak som Joakim Jardenberg nämner tror jag blir kritisk för tjänstens framgång. Det är arbetet med att sortera våra vänner. Det är något som jag tror att Google måste skapa en valbar automatik kring. Det måste bli lättare och enklare att sortera och grupper ens vänner i cirklar/kretsar utan att man manuellt ska behöva gå igenom varenda person, även om det manuella alternativet givetvis måste finnas kvar.

Framtiden brukar bli så som vi föreställer oss den. Samma sak gäller Google+. Känner vi att vi är redo för en ny tjänst och att den erbjuder något vi idag saknar så kommer vi obönhörligen att flytta.

Relaterade inlägg:

8 misstag på Facebook och hur du undviker dem

Caltrain to Palo Alto

Nu har Internetworld publicerat en av två artiklar jag skrev för en tid sedan om företagssidor på Facebook och vilka fallgropar som är lätta att hamna i. Tillsammans med Rebecca Crusoe  listar vi 8 misstag som du bör undvika om du driver en företagssida på Facebook. Rebecca Crusoe är byråchef på Domingo PR och jobbar mycket med företag och organisationers närvaro i sociala medier, men i bloggvärlden är hon kanske mest känd som Popjunkien.

En del av misstagen känns kanske självklara, men det betyder inte att de är lätta att fixa till. Här är de åtta vurporna du bör undvika. Läs bakgrunden till varje punkt på listan hos Internetworld.

1. Sakna strategi
2. Glömma bort att anpassa sidan efter mottagaren
3. Missa dina andra kanaler
4. Överskatta genomslaget
5. Trotsa Facebooks regler
6. Överdriven närvaro
7. Envägskommunikation
8. Fokusera för mycket på utseendet

Relaterade inlägg:

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén