Besök från tidningen Journalisten vid inspelningen.