Jonas Söderström på Blind Höna kommer tillsammans med flera andra att blogga i realtid från en konferens i Stadshusets blå hallen om Folkhemmet 2.0 den 9 mars. Konferensen kostar inte mer än 1950:- att ta del av men jag tror ändå att jag nöjer mig med de bloggreferat som utlovas.

"Hur Sverige ska positionera sig i framtiden? Vad har vi som kan stå ut och att skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens?"

Det är Svenska Institutet som frågar. Tillsammans med Färgfabriken och Institutet för Företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm ordnar man den 9 mars konferensen Folkhemmet 2.0 i Blå hallen i Stockholm."

Läs mer om konferensen och Jonas rapportering.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg