Bisonblog

Samhälle, internet, media

Månad: maj 2005 (Sida 1 av 2)

Reflektioner efter Bloggforum 2.0

I lördags var jag på bloggforum och frotterade mig med den svenska blogosfären. Det var kul att träffa Mattias och Henrik igen och jag fick se många "bekanta" ansikten i vimlet. Henrik var även med i panelen under seminariet "Bloggar för företag och marknadsföring" vilket var intressant, men tyvärr lite för platt. Jag tycker att både moderatorer och paneldeltagarna (Åsk Wäppling, Henrik Torstensson, Mattias Jägerskog och Richard Gatarski) skötte sig bra. Snarare var det tidsbristen som gjorde att man saknade lite mer djupa diskussioner. Jag saknade även Fredrik Wackås närvaro. Han är något av en Corporate blog-guru och det var riktigt synd att han inte kunde vara med som planerat. Panelen fick avsluta passet med att ge presumtiva företagsbloggar några korta råd för att skapa en framgångsrik företagsblogg. Jag snappade upp följande, med reservation för att mitt minne inte är jätteskarpt:

Henrik:
– Börja läsa andra bloggar
– Kommentera och var aktiv på andra bloggar
– Var positionerar ni er? Ju mer nischad desto bättre
Richard:
– Ta reda på vad kunderna vill läsa om
– Vad skriver mina kunder om på sina egna bloggar?
Mattias:
– Håll bloggen uppdaterad!
Åsk:
– Analysera vad som skrivs om dina produkter
– Hur används våra produkter?
– Var noga med referenslänkar

Jag gick även på seminariet "Avancerad blogging" eftersom jag är lite smygintresserad av podcasting. Vi fick en demonstration av hur man kan podcasta via mobiltelefonen på ett (till synes) enkelt och snabbt sätt. Där hälsade jag även på Håkan från hakke snackar som har bisonblog på sin blogroll. Det var ett intressant pass men jag tror att ett utvecklingsförslag inför nästa bloggforum är färre paneldeltagare och längre tid för varje pass.

Den avslutande debatten angående "Att skapa förtroende genom att blogga" var riktigt underhållande. Per Gudmundson var en bra och rapp moderator och jag tycker att han lyckades bra med att få alla panelmedlemmar (Zaida Catalán, Fredrick Federley, Alexander Mason och Billy McCormac) att komma till tals. Zaida och Fredrick avslöjade att miljö- respektive centerpartiet kommer att genomföra stora bloggsatsningar inför valet 2006. Seminariepasset om "Bloggarna och valet 2006" kommer att sändas på SVT 24 Direkt på fredag kl 15.30.

En framtidsvision jag hörde under dagen var att vi kommer att se en tydligare nischning av bloggar i Sverige. I takt med att antalet bloggar ökar räcker inte intressant.se, nyligen.se, svensk lemonad m.fl. till. Det kommer att uppstå  behov av smalare bloggportaler/pingportaler för specifika områden.

Överlag är jag mycket nöjd med dagen och imponerad av att hela evenemanget var så välorganiserat och dessutom gratis! En stor eloge till Erik Stattin och Stefan Geens som arrangerade det hela.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

(Corporate) Blog is the new black

"Blogging är hajpat och tufft. Kvällsdrakarna hoppar på tåget och erbjuder bloggförklädda krönikor samtidigt som begreppet urvattnas. Men bloggen i dess ursprungsform är synonymt med dialog och nätverk. Ett av de viktigaste syftena är kommunikationen med läsarna som kan bestå av vänner, andra bloggare, kunder, samarbetspartners eller konkurrenter. En företagsblogg liknar andra bloggar sett till innehåll och egenskaper, men har ofta ett annat syfte…"
Läs fortsättningen av mitt gästinlägg på JKL blog.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Bill Bernbach höll brandtal för kreativiteten

Jacktext.nu tipsade mig om den svenska översättningen av William "Bill" Bernbachs beryktade tal från 1966 på the American Association of Advertising Agencys årligen återkommande konferens. Bill var där för att ta emot pris för sin Volkswagenkampanj och passade då på att ge sin syn på vad god reklam innebär och vad begreppet kreativitet egentligen står för.

"Vi har en fackterm i reklambranschen som de sista åren har använts allt oftare och med ett upprörande lättsinne. Jag skulle tro att jag är upprörd inte så mycket för att den används felaktigt utan för att den används ansvarslöst. Termen är kreativitet. Detta ord har dyrkats blint. Det har bekämpats. Det har förtalats. Det har exploaterats av skrupelfria personer. Det har med berått mod utnyttjats av ohederliga i branschen. och, kanske värst av allt, det har missförståtts av goda och hederliga men principfasta reklammmän." (läs hela talet här)

Det märks att det var en annan tid när Bill höll sitt berömda tal (bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv). Dock håller det mesta av hans synpunkter och definitioner än idag. Jag gillar särskilt hans beskrivning av den intuitiva förmågan hos vetenskapsmän och forskare som ofta utan logiska förklaringsmodeller ger sig i kast med nya teorier. Kreativitet är en viktig ingrediens även för en matematiker. Enligt Bill Bernbach är det en förutsättning för utveckling och framsteg och det behöver inte alltid finnas en tung verifierad teori i botten. Problemet är när begreppet missbrukas och säljs som en dussinvara off-the-shelf vilket Bernbach redan 1966 tyckte sig se en utveckling mot.

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

De svenska bloggläsarna kartlagda

Hans Kullin på Media Culpa har nu sammanställt resultatet av den bloggarundersökning han startade för en tid sedan.

"600 svenska bloggläsare svarade på en online-enkät från den 12 maj till 16 maj 2005. Vi kan redan se att bloggar börjar konkurrera med etablerade medier om uppmärksamheten. Undersökningen visar att hälften av alla svenska bloggläsare spenderar mer tid på att läsa bloggar än vad svensken gerenellt spenderar på att läsa dagstidningar. (34 minuter eller mer per dag mot 28 min)." Läs hela inlägget och ladda ner undersökningen här>>

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Proffsbloggare – ditt nya yrke?

Kan man leva på att blogga? På iaochblog (International Association of Online Communication) skriver bloggexperten Steve Rubel om det faktum att allt fler har bloggandet som yrke, något han tror kommer bli ännu vanligare i framtiden. (Tips via Elizabeth Albrycht på CorporatePR)

"I believe that over the next few years most product categories and industries will be “covered” by professional bloggers. These blogs will be better resourced, more professionally produced, and will likely have more compelling content than amateur or hobby blogs.  They will also be more aggressive about site promotion and traffic generation."
[…]
"Customers and other stakeholders will increasingly use professional blogs as part of their product and company research efforts, and these blogs will impact corporations much like traditional media has done in the past."
(Läs hela inlägget…)

Steve är noga med att påpeka att de vanliga amatörbloggarnas framtid också ser ljus ut, men att i områden där det finns ett finansiellt intresse blir vanligare med Corporate blogs eller professionella bloggförfattare. Det återstår dock en del frågetecken kring utvecklingen mot allt fler proffsbloggare. Steve Rubel tar själv upp några oklarheter och det jag själv funderar på är om det kommer ske en tydligare uppdelning inom bloggsfären mellan professionella bloggar och amatörbloggar. Hur påverkar den här utvecklingen förtroendet för bloggar i allmänhet hos "vanliga" läsare och kommer bloggbegreppet att snabbt hamna på buzz-ordlistan med tanke på den senaste tidens exploatering i de traditionella medierna? Blir ordet blogg så uttjatat att det i en svacka bestående av begreppsförvirring (allt möjligt är helt plötsligt en blogg) skapas en trötthet inför fenomenet som sådant?   

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Mannen fortfarande norm i nyhetsrapporteringen

Dagens media rapporterar från Flickaprojektets seminarum riktat till skolpersonal och ungdomsledare. Enligt en rapport sammanställd av Gunilla Jarlbro, docent i journalistik och masskommunikation, ser obalansen i nyhetsrapporteringen när det gäller män och kvinnor likadan ut idag som för trettio år sedan.

"Det är fortfaranden mannen som är norm. Man säger en kvinnlig politiker, men inte den manliga politikern Göran Persson, säger Gunilla Jarlbro" (Dagens Media)

Flicka-seminariet anordnades för att bland annat hjälpa skolpersonal och ungdomsledare med Logo_flicka_1konkreta tips och råd på hur de kan jobba med genus och jämställdhet i skolan. Samtidigt presenterade Gunilla Jarlbro den undersökning som ligger till grund för ovanstående bistra slutsatser.

Jag har skrivit om projektet tidigare och då uppmärksammat några av kampanjerna samt problematiken i att Charlotta Gustafsson (chefred. Vecko-revyn) sitter med i Flickas advisory board. Den nya undersökningen kopplad till genus i nyhetsrapportering pekar på en aspekt av den svenska jämställdhetsdebatten som jag tycker är väldigt intressant.

Läs mer

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Bisongäst: Daniela Terbu on Corporate Blogs: Ways of Use and Challenges

Daniela_terbu_3 I´m proud to introduce the first guest writer on bisonblog. Daniela Terbu lives in Vienna and is currently working in the Marketing Services-Department of a pharmaceutical company – in that position she is responsible for all e-business related topics, internal events, desktop publishing etc. She’s studying ‘Corporate Communications’  at a university of applied sciences and is in the process of starting her diploma thesis which will inclulde the topic corporate blogging. Check out her weblog at http://zuckerwatte.twoday.net (in german).

Corporate Blogs: Ways of Use and Challenges
This week I found a very interesting professional article of Dr. Ansgar Zerfaß – who is also an expert on the topic ‘Corporate Communications’ – about the different ways of use of corporate blogs and the challenges of corporate communication. He’s describing the weblogs from the perspective of the corporate communications department.

"The fast increase of significance of social software (weblogs, wikis) and the linked forms of communication on the internet are meeting an ambivalent response in the companies.[…] It is highly visible that in particular the easy availability of weblogs and the dense network of the worldwide blogosphere has changed the framework of communication fundamentally. Numerous examples from all over Europe are showing that very explicit. Now it is time to analyse weblogs not only from the perspective of journalism and media-development but also from the point of view of communication management."

His approach regarding classification of the different ways of use of blogs is very interesting: pretty extensive and also splitted in different areas in a matrix (internal communication, market communication, PR).

Zerfass_overview10_1_1

In his opinion "the use and launch of weblogs has to be planned very accurately." There are 3 major challenges in doing that:
1. Corporate blogs are launched to support and contribute to the the company’s targets – so there has to be precise inputs which communication objectives have to be obtained.
2. Decision about format and content of the corporate blog: will they be hosted by a single user (for example CEO) or if there are several editors inside or even outside the company. And: what about policies & ethics?
3. Workflow, technology and design of the weblog: continuous update and integration of the content in the internal information systems are crucial. Usability is also playing a major role Logoregarding the acceptance of the users.
"The competition for attention amongst the users has already begun – a good weblog-strategy is essential."

Relaterade inlägg:

  • Inga relaterade inlägg

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén